iProspect Logo
[OurTeam]

Lisa Wennström

Operations Director

Lisa Wennström är Operations Director på iProspect och ansvarar för att löpande se över iProspects verksamhetsprocesser, etablera samt sätta standarder och policys för organisationen utifrån iProspects vision och mission samt att i alla avseenden ha en ändamålsanpassad organisation vad gäller storlek, kompetens och arbetsprocesser. Lisa ansvarar också för att tillsammans med Dentsu Aegis koncerngemensamma HR-avdelning säkerställa att iProspect efterföljer arbetsrättsliga lagar och policies samt driver frågor och initiativ kopplat till en hållbar och långsiktig rekryteringsfunktion och employer branding.
 
Lisa har tidigare ansvarat för SEM-avdelningen på iProspect och är nu ansvarig för tre ben inom iProspect; SEO, SEM och Social & Display. Lisa är också ordförande för IABs söktaskforce sedan snart två år tillbaka.