Misty Locke

Global Chief Marketing Officer

Misty Locke je zodpovedná za globálnu víziu a strategické smerovanie spoločnosti iProspect, ako aj za udržiavanie vzťahov medzi podnikmi. Spoluzakladateľ spoločnosti Range Online Media v roku 2001 pôsobil ako prezident spoločnosti Misty a v roku 2009 spoločnosť Aegis PLC (neskôr spoločnosť Dentsu) viedla ocenenú spoločnosť.

Úspech v oblasti digitálneho marketingu si vyžaduje vášeň a zodpovednosť v kombinácii s veľkými opatreniami tvorivosti a inovácie.