Brandon Smith

Vedúci globálneho nového podnikania

Ako veterán spoločnosti iProspect, Brandon zastával niekoľko pozícií na vyšších pozíciách ako vedúci oddelenia New Business and Marketing, UK; a nedávno ako riaditeľ pre regionálny obchod a nový obchod, Asia Pacific, so sídlom v Singapure, kde sa podnik rozrástol z 350 na 1000 ľudí v krátkom trvaní troch rokov.

 

V súčasnosti je spoločnosť Brandon zodpovedná za celosvetový nový obchod a rast tržieb, pričom pracuje v celej našej rozsiahlej sieti 80 a viac svetových kancelárií a 4 000 zamestnancov.