iProspect Logo

Wyzwanie

Model biznesowy opracowany przez Travelista w 2013 roku zakładał pozyskiwanie leadów, rozumianych jako adresy mailowe, przy wejściu na zamkniętą stronę Travelist.pl. Transakcje z leadów były następnie pozyskiwane kanałami własnymi (CRM) oraz mediowymi (remarketing). Nasze działania koncentrowały się zatem na pozyskaniu jak największej ilości wartościowych leadów w założonym koszcie pozyskania leada. Taki model pozwolił marce Travelist wyrosnąć w ciągu 4 lat na jednego z największych graczy w swoim segmencie.

Z czasem jednak, pomimo konsekwentnych działań mediowych, ROI z pozyskiwanych leadów powoli spadało. Wiedzieliśmy, że problem nie tkwi w efektywności działań na poszczególnych kanałach, ale w ogólnej strategii działań mediowych i pełnego zrozumienia modelu biznesowego.

Efekt

W pierwszym kwartale po wprowadzeniu nowego podejścia, zwiększyliśmy ROI o 48%. Tym samym ograniczyliśmy koszty mediowe online o 25%, zachowując jednocześnie dotychczasową skalę obrotów.

ROI

+48%

Koszty marketingowe

-25%

Długoterminowa współpraca pozwoliła nam przeskoczyć z poziomu agencji do obsługiwania mediów, na konsultanta do spraw działań marketingowych. Dzięki lepszemu zrozumieniu klienta, mogliśmy uczestniczyć w zmianie modelu oceny efektywności działań.


Strategia

Skonfrontowaliśmy teoretyczną ścieżkę zakupu klienta z realną ścieżką konwersji, która została zbudowana na podstawie danych zebranych przez prawie cały okres współpracy. Rzeczywista ścieżka konwersji pokazała działania i kanały które doprowadzają do zakupu, ale na które dotychczasowy model raportowania nie zwracał uwagi.
Zbudowaliśmy zatem nowy model oceny efektywności działań, skupiony na każdej pojedynczej transakcji. Dodatkowo zbudowaliśmy dedykowany model atrybucji szacujący koszt pozyskania każdej pierwszej transakcji klienta.

Travelist

Zmiana podejścia do biznesu pozwoliła na skokowy wzrost efektywności działań.