iProspect Logo

Wyzwanie

Klient posiadał dwie bardzo duże bazy danych swoich klientów: bazę swojej marki oraz bazę multibrand, do których nie wysyłano żadnej komunikacji marki.

Wyniki kampanii

Liczba wysłanych tematycznych kampanii ad-hoc

7

Wzrost OR o

35%

W wyniku wysłanych 7 kampanii ad-hoc OR zwiększył się aż o 35%. Wygenerowaliśmy dodatkowy ruch na stronie brandu oraz wzrost liczby powracających użytkowników o 8 000. Jako podsumowanie przesłaliśmy do klienta obszerny Playbook, podsumowujący szczegółowo nasze działania, który oprócz wyników działań zawiera wnioski oraz rekomendacje dalszych działań.

Wzrost liczby powracających na stronę użytkowników (zwiększenie brand loyalty) o

8 tys.

Strategia pilotażowej kampanii CRM

Naszą strategią było rozpoczęcie efektywnej komunikacji do baz klienta za pomocą newsletterów wysyłanych średnio raz w miesiącu.Pierwszym krokiem byłasegmentacja bazy w celu lepszego dostosowania komunikacjido odbiorców. Przyłożyliśmy dużą wagę do atrakcyjnego wyglądu oraz responsywności naszych newsletterów na urządzeniach mobilnych. Każda z kampanii powiązana była z konkretną okazją, jak np. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Światowy Dzień Brody czy Dzień Mężczyzn. Newslettery przekierowywały na stronę produktów (strona marki), z której użytkownicy mogli przejść do zakupów maszynek. Zależało nam również na wygenerowaniu nowego ruchu na stronie brandu oraz wzroście odsetka powracających użytkowników. Regularnie udoskonalaliśmy komunikację poprzez testy A/B tytułów, layoutów czy CTA, zróżnicowane kreacje oraz efektywne dobieranie grup docelowych. W ramach podsumowania projektu opracowaliśmy Playbooka, zawierającego szczegółowe wyniki kampanii, wnioski oraz rekomendacje dalszych działań, wskazujące na ogromny potencjał działań CRM

Gillette UK (P&G)

Efektywna kampania pilotażowa CRM dla marki maszynek do golenia