iProspect Logo

Wyzwanie

Brak możliwości skalowania kampanii przy wcześniejszym budżecie mediowym.
Działania prowadzone były w oparciu o 3 kanały: paid search, programmatic prospecting I programmatic retargeting. Zarówno Search, jak i Retargeting, ograniczone sztywnym KPI, osiągnęły maksimum swojego potencjału i niemożliwe było skalowanie działań przy utrzymaniu założonego poziomu ROI.

100% skupienia na kanałach domykających i generujących sprzedaż.
Działania prospectingowe spychane były na dalszy plan ze względu na brak wyniku w postaci ustalonego KPI (ROI). Kampania opierała się głównie na działaniach paid search i retargetingu. Dodatkowo z przeprowadzanych analiz wynikało, że ponad połowa (53%) wszystkich ścieżek kończyła się konwersją po jednej interakcji z reklamą, a aż 70% ścieżek konwersją tego samego dnia od pierwszej interakcji z reklamą (połowa w ciągu zaledwie 24 minut). Świadczyło to o tym, że większość użytkowników dokonujących konwersji, ma jasną potrzebę wykupienia ubezpieczenia turystycznego i nie potrzebuje dużo czasu na podjęcie decyzji.

Efekt

Wzrost ROI o

16,35%

Unikalnych użytkowników dowiedziało się o ofercie AXA Assistance

3 mln

Metric Stat

Wzrost czasu spędzonego na stronie przez użytkowników

+30%

realizacja założonego ROI

101%

ubezpieczenia AXA

Strategia

Dotychczasowe działania opierały się na dotarciu do użytkowników aktywnie poszukujących ubezpieczenia podróżnego. W celu pozyskania nowych użytkowników konieczne było dotarcie do tych, którzy planują wyjazd/znaleźli wakacje, ale nie szuka ubezpieczenia turystycznego (nie jest świadomy potrzeby jego posiadania, korzysta z karty EKUZ itp.). Plan działania uwzględniał:

Podział komunikacji na działania performance i edukacyjne.

Dostosowanie kanałów do konkretnego etapu na ścieżce użytkownika.

Rozdzielenie budżetów mediowych poszczególnych działań.

Oddzielnie zdefiniowane KPI.

Dedykowany LP edukacyjny.

Kampania rozszerzona została o dodatkowe kanały: Display, Mailing, Video i Social Media, a całość działań edukacyjnych kierowana była na specjalnie stworzony landing page edukacyjny.

AXA Assistance

Kampania edukacyjno-wizerunkowa i jej wpływ na działania performance