iProspect Logo
Oferta

UI i UX

 

CZYM SĄ DLA NAS UI i UX?

W dzisiejszej ekonomii cyfrowej, doświadczenie użytkownika (UX) to krytyczny czynnik sukcesu. Firmy, które wygrywają, to te, które stale i systematycznie ulepszają doświadczenia swoich klientów. Dziś bardziej niż kiedykolwiek liczy się to, by budować płynną ścieżkę zakupową konsumenta, która przyniesie wzrost ruchu, zwiększy zaangażowanie i sprzedaż, zoptymalizuje koszty sprzedaży, a także poprawi wskaźniki w zakresie przywiązania do marki. Nasze rozwiązania w zakresie UI i UX pomagają marketerom tworzyć wartość we wszystkich aspektach doświadczenia klienta.

"Projektujemy, tworzymy i testujemy różne rozwiązania, aby zagwarantować, że każdy punkt kontaktu z konsumentem niesie ze sobą pozytywne doświadczenia."

NASZE PODEJŚCIE DO UI oraz UX

Nasze podejście zakłada przegląd wszystkich punktów stycznych na drodze użytkownika, aby osiągnąć efekt końcowy i zrealizować założenia biznesowe. Nasi specjaliści ds. danych i informacji ściśle współpracują z projektantami, którzy strategicznie nakreślają mapę doświadczenia konsumenta, tak aby użytkownik końcowy mógł cieszyć się płynnym procesem zakupowym. Badamy, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z produktami i systemami, które tworzymy, a następnie optymalizujemy doświadczenie klienta korzystając z uzyskanych informacji zwrotnych.

NASZE DOŚWIADCZENIE W UI i UX

Jesteśmy ekspertami we wspieraniu naszych klientów w określaniu strategii dotyczącej stron UI i UX, a także zarządzaniu procesami, związanymi z designem stron i doświadczenia klienta. Nasze usługi obejmują wiele obszarów: od optymalizacji konwersji, po testowanie użytkowników i użyteczności, oraz makiety i szybkie prototypy. Projektujemy, tworzymy i testujemy różne rozwiązania, aby zagwarantować, że każdy punkt kontaktu z konsumentem niesie ze sobą pozytywne doświadczenia.

JAK DZIAŁA USER INTERFACE ORAZ USER EXPERIENCE?

 1. Audyt UX

  Nasze audyty doświadczenia klienta obejmują zarówno analizę porównawczą danych ilościowych i jakościowych, badania użyteczności i analizę heurystyczną.

 2. Projektowanie prototypów testowych

  Prowadzone w ramach konwersji projektowanie protokołów testowych skupia się na analizie danych i behawioralnej, makietach, projektach i prototypach roboczych.

 3. Testowanie i optymalizacja na stronie

  Ten etap zakłada przeprowadzenie badań A/B, analiz wielowariantowych, a także wprowadzenie ulepszeń w zakresie doświadczenia użytkownika / interfejsu użytkownika.

 4. Raportowanie i stałe udoskonalanie

  Zapewniamy stałe udoskonalanie doświadczenia użytkownika poprzez plany i raporty dotyczące testów oraz miesięczne/kwartalne analizy możliwości.