iProspect Logo
Oferta

CRO, CZYLI OPTYMALIZACJA KONWERSJI

CZYM JEST DLA NAS CRO?

W branży napędzanej kampaniami nietrudno skupiać się na aktywności w mediach, tracąc z oczu rezultaty sprzedażowe. Jednak wzrost konwersji nawet o jeden punkt procentowy może przełożyć się na olbrzymi wzrost wartości, zarówno w ujęciu bezwzględnym jak i porównawczym, a co za tym idzie natychmiast zwiększać wydajność ruchu i otwierać możliwości zwiększenia inwestycji w kluczowej części kampanii marketingowych. Optymalizacja konwersji zwiększa skuteczność stron naszych klientów poprzez wprowadzanie zmian w interfejsie użytkownika i ulepszanie doświadczeń podczas korzystania ze stron w oparciu o obserwowane dane.

"Specjalizacja ukierunkowana na osiąganie najlepszych wyników pozwala nam działać niezależnie od zasobów deweloperskich klienta."

NASZE PODEJŚCIE

Wierzymy, że prawdziwa optymalizacja konwersji wpływa korzystnie nie tylko na wskaźniki konwersji, ale doświadczenie klienta w szerszym ujęciu. Aby osiągać taki cel, iProspect utrzymuje bliskie kontakty z dostawcami technologii, aby z wyprzedzeniem dostawać informacje o nowych funkcjach, które następnie wykorzystujemy przy pracach nad bieżącymi planami w zakresie optymalizacji konwersji. W rezultacie tworzymy ogólną mapę działań UX, dopasowaną do wewnętrznych etapów prac deweloperskich po stronie klienta.

NASZE DOŚWIADCZENIE W CRO

Działamy inteligentnie, aby unikać ryzyka testowania, w tym ryzyka finansowego czy operacyjnego, a następnie szybko dostarczać planowane rezultaty. Wewnętrzny zespół techniczny pozwala nam odciążyć zespół po stronie klienta - nasi klienci dostrzegają zazwyczaj znaczną poprawę zarówno jeśli chodzi o koszt pojedynczych zadań, jak i wskaźniki konwersji. Tak jak w przypadku wszystkich oferowanych przez nas usług danych, podejmowane działania możemy przełożyć bezpośrednio na wartość w mediach, wykorzystując na przykład płatne wyszukiwanie lub SEO, aby generować wzrost ruchu w kierunku zoptymalizowanych stron docelowych.

JAK DZIAŁA OPTYMALIZACJA KONWERSJI?

 1. Rozbudowane rozwiązania technologiczne

  Wydawane przez nas rekomendacje powstają zawsze na podstawie obserwowanych danych. Dlatego też zainwestowaliśmy w narzędzia i rozwiązania technologiczne, które pozwalają nam wziąć na warsztat i zdiagnozować każdy element.

 2. Sprawdzony proces

  Z dużą wrażliwością podchodzimy do zmian na stronie. Dlatego też występujemy w roli konsulatów w zakresie optymalizacji konwersji - przeprowadzamy ocenę i proponujemy pełen wachlarz rozwiązań do testowania dla marek przedsiębiorstw.

 3. Precyzyjne wdrożenie

  Wyposażamy naszych klientów we wszystko, czego mogą potrzebować, by zaspokoić potrzeby kluczowych interesariuszy, a następnie płynnie przechodzimy do procesu wdrożeniowego, który maksymalizuje wyniki sprzedaży realizowanej we wszystkich kanałach i przez wszystkie właściwości stron.

 4. Kompletne raportowanie

  Szczegółowo raportujemy działania i postępy w ramach badania mapy kliknięć (heatmapping), testowania wielowariantowego, informacji z poziomu użytkownika, wyboru technologii i wdrażania.