Bergenfest

Ved analytisk og strategisk tilnærming og bruk av innsiktsfull data har iProspect identifisert hvilke artister Bergenfest burde booke til festivalen, og drevet strategisk og lønnsom annonsering.

Utfordringen

Festivalmarkedet i Norge er tøft, med over 150 unike festivaler, og et voksende antall utenlandske konkurrenter. For å oppnå en suksessfull festival var Bergenfest avhengig av å booke de riktige artistene, og promotere festivalen til riktig målgruppe på en kost-effektiv måte. I tillegg ville Bergenfest kutte printannonsering fra mediamiksen, og bli mer digital for å nå et bredere, men mer relevant publikum, med høyere frekvens og skreddersydde poster.

Strategien

Ved å analysere data fra Facebook, Social Bakers, Spotify, Google Trends og YouTube trends kunne vi gi veldokumenterte råd til hvilke artister Bergenfest burde booke for å drive billettsalget. Slik datainsamling er en velkjent prosess for å få markedsinnsikt, men det var første gang Bergenfest benyttet disse dataen til produktutvikling. Vi utviklet en algoritme for å evaluere hvor populære artistene var, målrette mot riktig publikum, undersøke markedstrender og estimere annonseringsspend. Resultatet gav oss en indikator på potensialet av solgte billetter, og riktig annonseringsspend for hver artist.

Data og innsikt ble også brukt i markedsføringen av festivalen og artistene. Basert på vår algoritme og vår innsikt identifiserte vi hvilke artister det ville være mest lønnsomt å promotere. 

Resultatene

Basert på innsikten, og algoritmen bygget på denne, kunne vi med relativt god nøyaktighet anbefale hvilke artister og band Bergenfest burde booke for å oppnå nok en suksess. Kunden benyttet denne dataen når de bestemte hvilke artister de booket.

I løpet av en 4 måneders periode ble 130 annonser promotert på Facebook. Inkludert videoer, apps, link-ads og photo-ads. Hver annonse hadde et eget budskap, som ble promotert mot en spisset målgruppe. Effekten uteble ikke. På bakgrunn av den detaljerte strategien og  målrettede annonseringen ble festivalen utsolgt to måneder tidligere enn året før, med en mer strukturert og kostnadseffektiv prosess.

iProspect har hjulpet Bergenfest med å finne det riktig publikummet på en målrettet og kosteffektiv måte. iProspect har vært en viktig bidragsyter til å selge ut festivalpassene nesten to måneder for festivalstart.
Frank Nes CEO Bergenfest