iProspect Logo
Tjenester

Site Analytics

OVERSIKT

Analytics er hjørnesteinen i datadrevet markedsføring. Nøyaktige tall er grunnlaget som vi bygger alle performance strategier på. Korrekt infrastruktur og struktur fortell oss hva som egentlig skjer og skaper muligheter for oss til å måle og forbedre aktivitetene. Analytics-løsningen vår er knutepunktet for alle våre kunders livedata: hvem som besøker nettstedene dine og/eller appenedine, hvordan, hvorfor, hvorfra og hva som skjer når de er der.

Vi sørger for å driver business performace, ikke bare måling av medier.

OVERSIKT

Å skape innsikt fra det digitale publikummet krever en balanse mellom forretningsforståelse og teknisk implementering. Vi har en integrert tilnærming til performance, ved å koble media, experience og tekniske team for å sikre at dataene som fanges er nøyaktig. Vi starter med å identifisere hvilke parametere som definerer suksess. Dette analytiske rammeverket vil ikke bare veilede oss i hvordan teknologien blir implementert, men hvordan dataene skal forståts og brukt til å levere verdi. Etter å ha konfigurert et nytt analyticsoppsett, eller gjennomgått og forbedret et eksisterende oppsett, sikre vi, sammen med dere, at verktøyet brukes på riktig måte. Dette kan være i form av regelmessig opplæring eller dedikert støtte.

VÅR EKSPERTISE

Analytics-spesialistene våre bruker empiriske data til å tydelig identifisere hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og til å utarbeide optimaliseringsmuligheter som vil øke resultatene. Til syvende og sist ser vi Analytics som det første, kanskje mest kritiske, trinnet på veien til digital transformasjon. Våre nære partnerskap med Google og Adobe, spesielt, betyr også at våre kunder kan ligge i forkant, ofte med tilgang til nye teknologimuligheter. Som Google Analytics 360- reseller har vi tilgang til utviklerressurs hos Google – en fordel som kan overføres til kundene våre.

SLIK FUNGERER DET

 1. Definisjon av rammeverk for Analytics

  Vi definerer vi en felles forståelse av parametere som driver virksomheten. Å identifisere hvilke av disse KPI-ene som kan påvirkes av tekniske endringer og optimalisering av markedsføring, legger føringer for hvordan teknologien skal implementeres og gir kontekts til dataene som måles.

 2. Implementering av teknologi

  Vi implementerer organisasjonens valgt teknologi, bygget på våre egne retningslinjer for beste praksis og tilpasset for å møte kravene som er definert innenfor analyserammeverket. Våre tekniske eksperter konfigurerer, tester og setter live de valgte verktøyene. Dette kan vi gjøre sammen med interne ressurser, eller på full servicebasis.

 3. Skreddersydd analytics

  Med korrekt måling av data fokuserer vi på å oversette dette til verdifulle analyser. Dette kan innebære at våre spesialister jobber sammen med kundeteam daglig eller bidrar til å sette opp datavisualiseringsverktøy som gjør det mulig for markedsførere å utføre innsiktsarbeidet selv.

 4. Opplæring og støtte

  For å få mest mulig verdi fra analyseteknologier tilbyr vi opplæring og teknisk støtte til kunder som spenner fra globale merkevarer til oppstartsbedrifter. Dette innebærer vanligvis å bygge et skreddersydd pensum for å sikre at alle relevante personer i organisasjonen kan bruke og benytte seg av innsikten.