iProspect Logo

OVERSIKT

Mange bedrifter undervurderer hvor effektiv Customer Relationship Management er i å øke salget og øke fortjenesten. I kampanjer på tvers av medier er kostnaden omtrent sju ganger så stor kontra det å beholde de eksisterende – med lojale kunder som genererer 20 ganger mer avkastning. CRM-løsningen vår hjelper merkevarer med å organisere og utvide kundebasen sin gjennom intelligens og segmentering.

Vår CRM-tilnærming drives ikke av kanalen, men av ROI.

VÅR TILNÆRMING

CRM-tilnærmingen vår drives ikke av kanalen, men av ROI. Vi designer og implementerer strategier for å skaffe, beholde og øke kundeverdien og engasjementet på tvers av flere digitale berøringspunkter. Vi maksimerer teknologien, fra å sette opp verktøyene og sporing som er nødvendige for publikumsinnsikt til å utnytte våre ressurser innen analyse og datavitenskap. Vi benytter mulighetene for maskinlæring og modellering til å strukturere store forbrukerdatasett og drive stadig mer effektiv aktivering.

VÅR EKSPERTISE

Det som gjør CRM-løsningen vår unik, er integreringen av M1s datasett på individuelt nivå.
Når M1 samsvarer med våre kunders datasett, har M1 en bedre forståelse av egne kunder, og det gjør det mulig for oss å bygge lookalike modeller av målfruppen. Dette betyr at vi kan koble til enkeltpersoner, på en-til-en basis, i stor skala. Dette inkluderer direkte integrasjon med DSP-er, søk, e-post, sosiale medier og publisistplattformer. Vår erfaring innen både markedsføring og CRM-kommunikasjon betyr at vi kombinerer begge disiplinene inn i en ny og mer effektiv måte å gjøre CRM på. Vi er drevet av avkastning og fokuserer på økende kundeverdi og engasjement på tvers av flere berøringspunkter.

HOW IT WORKS

 1. Oppdage

  Dette trinnet fastslår hvor organisasjonen er på CRM-reisen gjennom intervjuer, informasjonsinnsamling og en datarevisjon. Vi studerer organisasjonens data fullt ut, hvordan status er og hvordan den brukes.

 2. Organisere

  Vi skisserer deretter organisasjonens eksisterende kundebase, sentraliserer den på ett sted, beriker den der det er hensiktsmessig, og skaper de viktigste publikumssegmentene som kan tas gjennom til kommunikasjon.

 3. Aktivere

  I dette trinnet justerers budskap, innhold og KPI-er for å kommunisere på tvers av alle berøringspunkter. Dette er forankret i en standardisert, kontinuerlig test- og læremetode som øker resultatene over tid.

 4. Optimalisere

  Vellykket CRM kan måles i sanntid, og resultatene kan forbedres gjennom konstant A/B-testing. For hver automatiseringsprosess definerer vi individuelle og detaljerte KPIer.