iProspect Logo

Google BERT - en av de største endringene i søk

Google ruller nå ut BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers - en av de største endringen de noen gang har gjort. BERT innebærer at Google nå blir enda bedre på å forstå intensjonen og sammenhengen bak hvert enkelt søk og dermed kan levere det absolutt mest relevante søkeresultatet.

15% av alla milliarder av søk som gjøres hver dag på Google er helt nye. Det er altså en enorm mengde av søk som Google aldri tidligere har sett og dermed ikke kan forutsi hva som er det mest relevante resultatet. Som Google selv beskriver så handler kjernen i søk om å forstå språk og uansett hvordan du formulerer deg eller i hvilken rekkefølge dine søkeord kommer, skal de kunne gi deg det absolutt mest relevante resultatet. Det er her BERT kommer in i bilde.

BERT er Googles nyeste steg innen datalingvistikk og forbedrer deres evne til å tolke konteksten av søkefraser gjennom å titte på orden som både kommer før og etter hverandre; noe som er ekstra nyttig for å forstå intensjonen bak søkefraser (selv om Google aldri har sett nøyaktig dette søket tidligere). Et eksempel på "BERT in Action" er søkeresultatet under som tidligere ga et resultat som ikke var relevant, men utelukkende baserte seg på hvilke søkeord som befant seg i søkefrasen.

Hvilke søk påvirkes?

Til å begynne med kommer BERT å påvirke 10% av alla søk som gjørs på engelsk på Google.com. Senere kommer dette gradvis til å rulles ut på flere språk og i flere markeder. BERT kommer til å påvirke både de vanlige søkeresultatene og "featured snippets". Dette innebærer at du nå kan få mer relevante resultat til og med når du som bruker søker på en mer konverserende måte.

Hvordan påvirker dette SEO fremover?

Google har alltid hatt som mål å gi brukere det mest relevante søkeresultatet ved alle søk. Dette er ytterligere et steg i denne retningen. Fortsett, eller begynn med, å kartlegge din målgruppes søkeadferd og intensjoner for å skape og optimalisere innhold. Vurder inn flere variabler i søkeordsanalysen - tenk på relevans og intensjon i stedet for søkevolum. Kategoriser søkeordsanalysen ut i fra hvor kundene kan  befinne seg i sin kunde/kjøpsreise og match websidens innehold med det målgruppen er på jakt etter, uansett hvilke ord og utrykk de bruker.