iProspect Logo

Tomorrowthink 14. juni 2017

[When] 14. juni 2017

[Where] Edderkoppen Scene, Oslo

[Speakers]

Digital Performance-konferansen er fra 2017 under nytt navn. iProspect [Tomorrowthink] er en halv dag med gratis inspirasjon og læring for alle som jobber med digital marketing.

Onsdag 14. juni fra 12-15.30 ønsker vi deg velkommen til Edderkoppen Scene der vi fokuserer på adferdsendringen som skjer ved økt bruk av «voice search» og digitale assistenter, hva dette betyr for både innholdsstrategi, trafikk og ikke mist resultater for din virksomhet.

Les mer om vår gratis konferanse Tomorrowthink og meld deg på på: tomorrowthink.no.