#Sosiale medier

Facebook fortsetter kampen mot fake news

I et forsøk på å motvirke svindel og ”fake news” på Facebook, har Facebook besluttet å fjerne muligheten til å tilpasse overskrift, beskrivelse og bilde i innlegg hvor man lenker til en nettside. De fleste som publiserer for en Facebook-side har brukt denne muligheten for å sikre at innlegget får oppmerksomhet i nyhetsfeeden gjennom riktig bruk av tekst og bilde. Hva gjør vi nå?

Noen useriøse aktører har imidlertid endret forhåndsvisning av lenken på en måte som lurer brukere. Ved å fjerne muligheten til å tilpasse overskrift, beskrivelse og bilde fra alle disse innleggene på Facebook, eliminerer Facebook en kanal som har blitt misbrukt for å legge ut falske nyheter.

Som et resultat av denne endringen, har bedrifter/sider ikke lenger mulighet til å påvirke forhåndsvisningsinformasjonen som følger med når man limer inn en lenke på Facebook.

Om man ønsker å påvirke hvilken tekst som følger med lenken man poster, har man nå 3 muligheter:

  1. Bedrifter som poster lenker til eget nettsted/blogg, kan optimalisere meta-tags (Open Graph) på egen nettside/blogg. Informasjonen man legger inn her, er den informasjonen som kommer opp i forhåndsvisning på Facebook om noen deler en lenke til denne siden. Du kan sjekke en sides Open Graph tag med Sharing Debugger. Å legge inn Open Graph på alle sider på et nettsted, kan være en krevende jobb, men dette er heldigvis en éngangsjobb. 
  2. Den andre muligheten, er å poste alt innhold som annonser. Alle Facebook-annonser blir kontrollert av Facebook for å avdekke misvisende tekst og bilder i forhåndsvisning. Facebook fjerner med andre ord ikke muligheten til å tilpasse tekst og bilde i link ads.
  3. Den tredje muligheten for å redigere forhåndsvisning av lenker på Facebook, er å lage en annonse, så publisere annonsen via Page Post tool. Bedrifter/sider kan fortsatt tilpasse tekst og bilde i en linkpost om innlegget først lages som en annonse. Når annonsen er godkjent av Facebook, kan den også postes på bedriftens egen side via Page Post Tool. Om du ikke ønsker å kjøre innlegget som et sponset innlegg, kan du pause kampanjen før du oppretter annonsen.

Det er som nevnt over, fortsatt en del muligheter for å endre forhåndsvisningen av lenker på Facebook, men det vil kanskje oppleves som litt mer krevende. Vi i iProspect jobber med dette til daglig, og hjelper gjerne til om dere ønsker hjelp med én – eller flere av metodene nevnt ovenfor.