#Sosiale medier

Nå kan du elske og være sint på Facebook

Facebook erstatter Liker-knappen med en rekke nye uttrykksikoner, kalt Reactions. Foreløpig testes disse i Spania og Irland. Alt tyder på at de kommer til Norge også, men kanskje blir de litt modifisert etter at spanjoler og irer har testet dem ut.Skal vi som markedsførere ”Like” denne oppdateringen fra Facebook? Ja, om vi er glade i Facebook så skal vi det. Dersom de ikke hadde gjort endringer som dette, kunne tjenesten etter hvert blitt oppfattet som gammeldags og utdatert. Facebook er helt avhengig av å utvikle seg raskt, i tråd med hvordan brukervanene våre på nett endrer seg. Vi tror de nye uttrykksikonene vil føre til to ting.

1. Økt tidsbruk: Samlet tidsbruk vil øke, kanskje motvirkes nedgangen vi har sett i de aller yngste aldersgruppene. Med mer ”å gjøre” vil Facebook oppleves som mer interessant og engasjerende. Slik øker tidsbruken, og dette fører igjen til at Facebooks varelager av mulige annonsevisninger vokser. Facebook blir mao mer attraktiv som annonsekanal. Økt tidsbruk er selvsagt avhengig av at endringen blir tatt godt imot av brukerne. De første reaksjonene tyder absolutt på det, og kanskje har uttrykksikonene blitt enda bedre når de rulles ut bredt internasjonalt.

2. Bedre nyhetsstrøm: Hovedutfordringen for Facebook, er å være så relevant som mulig ved å vise det som interesserer brukerne mest i nyhetsstrømmen. Det som når meg, er nyheter fra sider og venner som jeg ofte ”engasjerer meg” i på Facebook. Det vennene mine reagerer mye på blir også viktigere for meg. Med mulighet til å vise et WOW eller at man er lei seg og sint, øker mulighetene til at de mest interessante budskapene blir prioritert i nyhetsstrømmen. Det har vært lett å ”like” når noen har fått ny jobb, men vanskeligere å uttrykke seg rett på Facebook når venner har mistet jobben eller havnet på sykehuset. Her kan nå Sad-ikonet brukes, og nyheter som gjør mange lei seg vil bli prioritert fremfor nyheter som få bryr seg om

Ikke hyggelig med sinte kunder
Vil de nye ikonene skremme bedrifter bort fra Facebook fordi disse ikke ønsker kunder som uttrykker at de er sinte eller lei seg? Jeg tror det er en dårlig strategi å rømme Facebook. Er du ikke der blir det opprettet uoffisielle sider, og vi brukere kan si hva vi ønsker om bedriften uansett. En smartere strategi vil være å:

• Skape innhold brukere engasjerer seg i. Da får du mer viral spredning. Her kan en Wow, Love eller Sad være like verdifullt.

• Prøve å snu misfornøyde brukere til fornøyde brukere. Med bedre muligheter til å uttrykke sinne eller misnøye, blir det viktigere for bedriftene å ha fingeren på Facebook-pulsen og raskt reagere når man ser en mulighet til å komme misfornøyde brukere i møte.

• Bli bedre på analyse. Flere måter for forbrukerne å uttrykke seg på gir mer interessant stoff for markedsførere å analysere. Vinnerne blir de som lærer mest. Hos iProspect sitter vi allerede klar med regnearkene og venter på de første fakta fra våre kolleger i Irland og Spania om hvordan det ser ut til at de nye ikonene slår an hos forbrukere og påvirker spredning på Facebook. 

• Ha fornøyde kunder. Vi skal være glade for Facebook, Google, TripAdvisor, Finn og alle andre steder hvor vi kan gi karakterer til, og kommentere bedrifter og leverandører. Det gir mer forbrukermakt og styrker bedriftene som leverer gode tjenester, på bekostning av de som skuffer kundene. Selv om noen kommentarer av og til kan føles som urettferdige for bedriftene, er det ikke tvil om at tjenester som dette er i forbrukernes interesser og at det styrker konkurransen. Som bedrift kan man ikke melde seg ut. Forbrukere blir mer og mer skeptiske til bedrifter vi ikke finner online og på store sosiale medier.

Nå er det bare å vente i spenning på hvordan de nye ikonene slår an, og glede seg til de nye uttrykksmuligheter på Facebook kommer til Norge.