#Betalt søk

Endringer i Googles søkeresultat på mobil

På iProspects høst-kickoff kunne Googlesjef, Jan Grønbech, fortelle at andelen mobile søk i Norge nå står for ca 50 % av alle søk i Google. Dette er også en trend vi i iProspect ser hos våre kunder.
 
Tradisjonelt sett har annonsering i Googles søkemotor på mobil vært rimeligere enn søk fra desktop.
 
Med økende søkevolum fra mobil, har også klikkprisene på mobil det siste året virkelig skutt fart og har i de fleste bransjer stått for økningen i totale klikkpriser.
I flere bransjer ligger nå klikkprisen på mobile søk høyere enn klikkprisene på søk fra desktop.
 
Nå som endringene i forbrukernes søkevaner virkelig har gjort seg gjeldende, gjør også Google endringer i sine søkeresultater på mobil.
 
Tidligere har vi sett to annonser over de organiske resultatene på mobile søk.
  

Mer verdifulle 3. plasser
 
Google har nå åpnet for å vise tre annonser over de organiske resultatene også på mobil.
 
Denne endringen er, i følge en representant fra Google, foreløpig en test her til lands og vil derfor ikke nødvendigvis vises på alle søk.
 
Frem til denne endringen har det ofte vært viktig for annonsører å være "Topp 2" da 3. plassen var å finne under de organiske resultatene, altså godt gjemt.
 
3. plass på mobile annonser i Google vil med denne endringen få en helt annen betydning , og fører til at vi for flere annonsører velger å sikte oss inn på 3. plassen.
 
Vi i  iProspect har allerede sett dette på en rekke av våre kunders mobile annonser.

mobilannonsering - iProspectannonsering på mobil - iProspect


Dette og annet kan du høre mer om på Anders sitt foredrag på Performance-konferansen 10. september.
 
Her vil han gå igjennom flere trender og nyheter innen digital markedsføring og vise konkrete eksempler på hvordan vi i iProspect bruker disse løsningene for våre kunder.