landscape28

Vi skal fortsatt fokusere på kjønnsbalanse og diversifisering

Årets viktigste regnskap telles opp i dag, 8. mars. Har vi nok fokus på kjønnsbalanse og diversifisering?  Vår medarbeidertilfredshet, som også tar inn spørsmål om diversifisering og hvor siste måling ga nærmest toppscore, viser at vi har lykkes.  Det betyr ikke at vi skal ligge på latsiden. Jeg mener vi skal jobbe enda hardere.

Både forskning og min egen erfaring viser at diversifisering lønner seg. Det blir bedre løsninger og resultater både for iProspect og for våre oppdragsgivere. Metoden er å sette sammen team som både varierer i kjønn, alder, utdanning og geografisk bakgrunn (enten i Norge eller andre land). Vi bruker profesjonell hjelp fra Cathrine Juell for å sikre at ulike personlighetsprofiler finnes i et team. Vi sikrer nødvendig kompetanse til å løse oppgavene ved å bygge strukturer som sørger for at vi jobber med forskjellige mennesker internt, til det beste for oppgaveløsingen.

Vi jobber med digital marketing og hjelper våre oppdragsgivere med å skape effektive løsninger og gode målgruppeopplevelser. Teknologien som blir brukt innen våre forretningsområder Performance Media, Experience og Data & Insights krever stadig mer teknisk kompetanse. I løpet av mine 12 år i bransjen har dette gått fra å være noe «gutter» behersker, til noe både unge og vi litt eldre, enten vi er kvinner eller menn må beherske. Derfor setter vi av 20% av tiden vår til kun å fokusere på plattformene vi bruker og faglig innhold. Dette utvikler oss og vi utvikler smartere løsninger for våre kunder. Det at vi bruker tid sammen og deler kunnskap har gjort at vi har utviklet flere kvinner enn det jeg registrerer er normalt i vår bransje til å beherske både algoritmer i det daglige og større tekniske implementering som innebærer en hel del relativt komplekse tekniske valg underveis i prosessene. Kvinner behersker forståelsen og språket like godt som sine mannlige kollegaer. Det skal vi være stolte av.

Ikke i mål med ledere

Vi er ikke helt i balanse i alle ledd, ved starten på 2019. Faktisk verre enn utgangen av 2018, som skyldes at enkelte kvinner har tatt andre ledende posisjoner i andre deler av konsernet. De kvinnene er vi stolte av, men vi har ikke lykkes i å forbli 50/50 i ledelsen. Per dags dato er vi 33% kvinnelige ledere og 66% mannlig ledere. Selv om alle i ledelsen er rykket opp internt, hadde vi for få kvinner til å inngå i disse posisjonene nå. I 2019 jobber vi aktivt med å ha god balanse og skape gode forutsetninger for at begge kjønn skal være likt representert.

Av samme årsak, at vi har evne til å utvikle kvinner som blir attraktive i markedet, har vi for tiden litt færre kvinner enn menn totalt i iProspect. De siste årene har kvinner vært overrepresentert, men i dag ligger vi litt under fordi noen har fått andre spennende roller utenfor eller i konsernet. Av 53 flotte personer er 22 kvinner. På ingen måte noe alarmerende, men vi skal fortsatt følge med på både hvordan vi rekrutterer innen ulike fagområder, hvem som tar avgjørelser og hvordan vi utvikler gode rammevilkår for utvikling for begge kjønn.

Det som ofte glemmes i spørsmål om diversifisering er mennesker med ulik kultur og bakgrunn. Dette er en avgjørende faktor for å skape bedre resultater, både i medarbeidertilfredshet, samt lønnsomme og gode løsninger for våre kunder. Ti av våre 53 ansatte representerer åtte forskjellige nasjoner og med flere forskjellige utdannelser og bransjer på cv’en. Det oppsummeres i ulike språk og utveksling av nye ideer og løsninger daglig.  Jeg er virkelig stolt av hvordan vårt fokus på kundenes behov og løsninger er det som skaper fellesskapet. Ingenting ved monokulturer og lik utdannelse er bærekraftig om vi skal skape innovasjon for oss og for våre kunder.  Med god balanse i diversifisering, både kjønn, utdannelse, nasjoner og alder er jeg sikker på at vi fortsatt kommer til å være langt fremme med å skape gode digitale løsninger i tiden fremover. Takk til alle de fine og smarte folkene i iProspect for at dere er med på laget. Takk til våre kunder som tåler salig blanding av engelsk og norsk. Jeg er skikkelig stolt over å få være med å legge til rette for deres utvikling i den digitale økonomien. Det er litt mer krevende å jobbe på tvers av språk og kulturer, men som dere vet, det blir alltid mye bedre enn alternativet.