mozcon2016
#Søkemotoroptimalisering (SEO)

Høydepunkter fra MozCon 2016

MozCon 2016 gikk av stabelen i Seattle forrige uke. Det er den største konferansen for organisk søk i USA med deltagere fra hele verden. Foredragsholderne er noen av de dyktigste innen sitt felt, og som kvinne i denne bransjen synes jeg det var ekstra hyggelig at det i år var en overvekt av kvinnelige foredragsholdere.

Konferansen går over 3 dager og er spekket med inspirerende og lærerik foredrag med fokus på SEO. Med et tett program og flinke folk fra hele verden samlet, tar denne konferansen helt klart pulsen på organisk søk og gir indikasjoner på hvor veien går videre for bransjen. Her er 4 høydepunkter fra disse dagene.

 

Informasjonsarkitektur basert på SEO og content marketing?
(Joe Hall: Rethinking Information Architecture for SEO and Content Marketing)

De siste årene er det mange som har gjort et godt stykke SEO-arbeid, men likevel får de ikke den trafikken og de rangeringene de hadde forventet. Ifølge Joe Hall kan noe av årsaken være dårlig IA (informasjonsarkitektur).

Slik er nettsider vanligvis bygd opp: 

Nettsider bygd opp

 

I stedet for denne vanlige oppbyggingen bør man bygge opp siden basert på tematikk, ifølge Hall, da en slik struktur som skissert over ikke er knyttet opp til markedsføring. Trafikk og linker blir ofte sendt kun til en isolert del av nettsiden, gjerne bloggen. Han anbefaler å bygge opp nettsiden basert på tematikk.

IA basert på tematikk:

define main ideas 

Deretter bygger man opp nettsiden under disse hovedideene med mer informasjon, konverteringssider, relatert innhold, bloggartikler osv.

På denne måten er det lettere å signalisere overfor Google at man er en såkalt ”tema autoritet”. Da vil nemlig alt innhold relatert til et tema ligge på samme del av nettstedet, i en slag silo, i stedet for at innholdet er spredt rundt på nettstedet under blogg og andre deler. Da gjør du det enklere for søkemotoren å forstå og tolke innholdet.

Et annet tema som ble viet mye oppmerksomhet på konferansen, er viktigheten av å teste. Uten å teste ut mange idéer, vil du aldri få de virkelige gode resultatene. I dette tilfellet, hvor man vurderer å gjøre store strukturelle endringer på nettsiden, vil jeg helt klart anbefale å teste nøye før man ruller ut. Men det er helt klart en veldig interessant måte å tenke IA og SEO på.

Konsept vs søkeord
(Pete Meyers: You Can't Type a Concept: Why Keywords Still Matter)

Organisk søk endres stadig og i et raskt tempo. Når Google tilpasser seg brukerne og deres måte å søke på, må også vi som jobber som markedsførere tilpasse oss. De siste årene har Google hatt fullt fokus på å tilpasse seg brukerne med lansering av voice search, Hummingbird og Rankbrain.

Ifølge Pete Meyers gjør det at Google nå forstår forskjellen mellom flertall og entall og ulike skrivemåter av et søkeord eller en søkefrase. Google matcher spørsmål til svar ved hjelp av maskinlæring i stedet for å bare matche søkeord, fint illustrert av Rand Fishkin med Super Mario under.

video game with italian plumbers

Men nå når Google ønsker å knytte søkeord opp til konsepter, samtidig som mange folk fortsatt søker med kun søkeord, hvordan forholder vi oss til det?

Ifølge Meyers bør vi organisere søkeordene i grupper. I hver gruppe vil det være mange ulike søkefraser/ søkeord som stort sett betyr det samme. Ved å velge en ideell frase for hver gruppe, kan du lage mindre innhold som skal rangere for flere søkeord/søkefraser. Da optimaliserer du for konseptuelle svar i stedet for å matche søkeord til søkeord.

Logisk egentlig. Det ligger jo naturlig for oss å bruke voice search i stedet for typiske søk med enstavelsesord. Før søkemotorene kom, stilte vi alle vanlige spørsmål, slik som barn gjør helt naturlig. Det er på tide å ”avlære oss” måten vi søker på i dag, ifølge Meyers.

  

Bedre rangeringer med færre internlinker
(Alex Stein: Boost SEO Rankings by Removing Internal Links)

Alex Stein snakket om hvordan du kan få bedre SEO-resultater ved å fjerne interne linker, fordi autoriteten flyter gjennom nettstedet via interne linker. Og vi ønsker jo at de viktigste sidene våre får mest autoritet.

Bakgrunnen er at hver eneste link på en side får sin del av den såkalte link juicen, slik at verdien deles på antall interne linker du har på siden. Det aller største problemet er at nettsider bare vokser og vokser og dermed får du stadig flere interne linker til uviktige sider. Han mener at hvis du fjerner 50 % av de interne linkene, vil de sidene du fortsatt linker til få den verdien i stedet. Ergo vil det lønne seg å kutte ut alle unødvendig interne linker.

 

halve your links double your authority 

 

Da blir spørsmålet: Hvordan prioriterer du og hvor skal du fjerne linker? 

Ifølge Stein bør du prioritere å beholde de linkene som peker til sider med høyt søkevolum, linker som har mange klikk og linker til sider som gir høy inntekt. Det gir mening, men hvor bør vi fjerne linker? Der det helt klart er mest å hente på å fjerne, er å kutte linker i toppmeny, footer og sidebar, da disse går igjen på alle sider og dermed er med å utvanne linkeverdien på hver side. Produktsider kan også være aktuelle sider å gå gjennom.

Idéen hans er i utgangspunktet ikke ny, men caset han presenterte var veldig interessant. Stein toppet nemlig det hele med et case fra deres nettsted Mayfair, hvor de fjernet hele 150 interne linker. Resultatet ble færre internsøk, økning i konverteringsrate, økt rangeringer og 5-10 % økning i SEO-trafikk. 

Dette høres helt klart ut som noe som bør testes for større nettsteder. Stein påpekte at dette trolig ikke vil fungere på små nettsteder eller nettsteder med lav autoritet. Likevel vil alle nettsteder ha gått av en tydelig retning på hvilke sider det bør linkes til og hva som skal prioriteres. 


Optimaliser for featured snippets

(Rob Bucci: How to Earn More Featured Snippets ) 

Stadig flere søk gir svaret allerede i søkeresultatet, samtidig som annonsene i Google nesten ikke skiller seg ut fra de organiske søkeresultatene. Flere bør derfor få øynene opp for SERP-features av alle slag. Ifølge en undersøkelse gjort av Rand Fishkin er det kun 29 % som svarer at de tar ut potensialet, til tross for den unike synligheten det gir. Vi kan egentlig tenke oss at antallet er enda lavere hvis vi ser Norge isolert.

Rand Fishkin 

Når det kommer til bilder og kart, er det mange som har fokusert på disse, men feature snippets er fortsatt et umalt lerret for mange. Så hva er feature snippets? Når en bruker stiller et spørsmål i søkefeltet på Google, vil Google i enkelte tilfeller vise svaret i en boks øverst på siden. Med andre får brukeren svaret uten å måtte klikke seg inn på en side.

I første omgang kan man nesten tenke at dette ikke er en fordel, man vil jo ha klikk inn på egen side? Men om ikke du gjør det, gjør kanskje konkurrenten din det, samtidig som erfaring viser at konverteringsraten på sider som får trafikk fra slike featured snippets øker. I tillegg vil det at nettopp din side får snippets gi økt tillit og positivt omdømme. Ifølge Rob Bucci er det et stort potensiale å hente for mange bedrifter i dag ved å optimalisere for disse. Som han påpeker, så blir ikke disse uaktuelle med det første ettersom det forventes fortsatt økning av søk fra mobil og voice search. Så det er helt klart på tide å fokusere mer på featured snippets.

Stalltips fra Bucci er å undersøke nøye hvilke søkefraser som er aktuelle, sjekke relaterte søk og formater teksten i liste, tabell eller ren tekst etter hva som passer best.

Dette var et lite utdrag fra 4 av 29 foredrag på MozCon 2016. Dette er helt klart en konferanse jeg kan anbefale på det varmeste, men du bør ha relativt god kjennskap til SEO for å få best mulig utbytte. Og apropos SEO-kunnskaper, dette er i følge Rand Fishkin en ferdighet som aldri før har vært så ettertraktet:

Seo is a highly in demand practice 

Kontakt gjerne undertegnede på ingrid.roeggen@iProspect.com