#Webanalyse

Google Analytics 360 Suite

Etter å ha fulgt lanseringen fra Google, har jeg virkelig tro på at dette kommer til å bli en ”game changer” for måten vi kommer til å jobbe med nettsider i fremtiden, og ikke minst hvordan nettsider kommer til å se ut.

Først og fremst, hva er Google Analytics 360 Suite?

Google selv beskriver det slik:

”The Google Analytics 360 Suite offers a powerful and integrated analytics solution for todays biggest enterprises. Measure and improve the impact of your marketing across every screen, channel and movement in today`s customer journey. Its easy to use, makes data accessible for everyone, and helps you discover and use the ”ahas” You need to win.”

Kort fortalt er dette en utvidelse av Google Analytics Premium, hvor det kommer
nye moduler som kan kjøpes og sømløst integreres. Dette er en oppgradering av Googles økosystem og en klar utfordrer til Adobe Marketing Cloud og andre tilsvarende løsninger (Bluekai fra Oracle, Audience Marketplace fra Adobe, etc.)

Videre er Google spesifikke på at dette skal være enkelt og brukervennlig, da komplekse verktøy gjerne har en terskel for å komme i gang med og dermed ikke blir brukt. I Google Analytics 360 Suite legges det vekt på at det skal være lett å hente ut data som man kan ta beslutninger på og å dele denne dataen.

På bloggen Inside Adwords skriver Paul Muret (Vice President of Analytics, Display, and Video Products at Google) følgende:

“Ved å bruke analyseverktøy øker markedsførere sannsynligheten med 300% at de utkonkurrerer de som ikke gjør det, i forhold til å oppnå inntektsmål.
Det er ikke rart at de forteller oss at de trenger mere fra analyseverktøyene sine. Mange analyseverktøy har mangler: Vanskelige å bruke, mangler tilstrekkelig samarbeidsmuligheter, de er dårlig integrerte, og krever kompetanse som er vanskelig å oppdrive.”


Gjennom hele lanseringen er det en klar overtone om at målet er å gi markedsførere en ny løsning som hjelper dem til å arbeide mer effektivt i en multi-skjerm verden. Man skal hjelpes bort fra markedsføringsbeslutninger som ble lært i ”desktop –tiden”, nå handler det om å forstå kundereisen hele veien til en konvertering uavhengig av plattform eller device.Tanken er at man i samme plattform skal kunne treffe riktig bruker med riktig verktøy og på riktig tidspunkt. Og på denne måten kunne forstå hvordan kundereisen fungerer på en mye bedre måte en hva man kan i dag.

Når jeg skal beskrive de nye modulene, kan jeg bli litt teknisk, men jeg kommer ikke til å gjøre dette vanskeligere enn hvordan jeg ville beskrevet dette til en kollega. Om du tenker at dette ikke er lett å holde styr på, så kan et kurs hos oss gi noen oppklaringer. Alternativt kan vi hjelpe deg med å gjøre de tingene du ikke får gjort selv.

Attribution 360: Attribusjon handler i korte trekk om å se sammenhengen mellom forskjellige kanaler i en marketingmix; der man i årevis har lent seg på at siste klikk er det viktigste, vil en attribusjonsanalyse hjelpe til med å forstå verdien av markedskanalene som befinner seg høyere i kjøpstrakten. Verktøyet er tidligere kjent som Adometry, kjøpt opp av Google i 2014. Google hevder at de har bygget hele verktøyet på nytt fra bunnen av slik at det nå er et nytt og enda bedre verktøy.

I mine øyne er dette definitivt en del av 360-produktet som jeg er mest spent på å få teste. Adometry har hatt ry på seg for å være et av de beste attribusjonsverktøyene på markedet, men har blitt kritisert for høy pris, og dermed ikke lønnsomt for andre enn de som jobber med veldig store budsjetter.

Om Google har klart å gjøre produktet enda bedre, og ikke minst skalerbart til norske forhold, vil attribusjonsanalyse virkelig bli en del av dagligtalen for oss som jobber digitalt

Audience Center 360: Googles første data management plattform (DMP), som er integrert med DoubleClick og Adwords. Det kan også utvides til å ”snakke” med andre datakilder. Et verktøy som vil gjøre det mulig å bygge målgrupper, basert på egne data/de som har involvert seg i en kanal, og ikke minst data på de som har lignende profiler i Google systemet. Disse segmentene kan brukes inn i de andre modulene i pakken, som åpner for en del spennende muligheter som jeg kommer tilbake til.

Optimize 360 (beta): Dette er uten tvil det produktet jeg gleder meg mest til å kikke nærmere på.
I følge Google er dette et nettsideoptimeringsverktøy, som kan gå enda lengre en vanlige A/B-testing verktøy.

Fordelen her er at dette er integrert med Google Analytics og de andre verktøyene i Googles økosystem, noe som kommer til å åpne for en del nye finurlige muligheter:

I første omgang vil det være gunstig med et optimeringsverktøy som måler resultatet av tester på samme måte som resten av nettstedet, slik at man måler epler mot epler. I separate optimeringsverkøy vil man normalt sett ikke få inn like mye data som man får i for eksempel Google Analytics, men man forenkler bildet litt. Det fungerer ofte greit, men med en integrert løsning,vil man kunne gå dypere inn i dataene og se andre effekter av en test som man ellers ikke hadde tatt høyde for (samme antall konverteringer, men flere tilleggsprodukter etc.).

Ved å lage målgrupper basert på adferd, kan man da lage tilpassede sider som vises avhengig av hvilken målgruppe man er del av. Relevant og målrettet innhold øker sannsynligheten for konverteringer. Undersøkelser viser at man i snitt har mindre enn 8 sekunder for å overbevise at ditt nettsted er riktig for kunden.

Har man kjøpt et produkt som krever en installasjon, kan man tilpasse det slik at neste gang man besøker siden vil installasjonsveiledning til det spesifikke produktet være lett tilgjengelig, samt tilleggsprodukter. På denne måten vil man både kunne øke kundetilfredsheten, kutte behovet for å kontakte support og kanskje i tillegg øke mersalget til eksisterende kunder. Her er det nesten bare fantasien som setter grenser!

Data Studio 360: Et dataanalyse og datavisualiseringsverktøy. Et etterlengtet verktøy til Google Analytics, som til nå ikke er best i klassen til visualisering og deling av dataene.

I lanseringen sier de at verktøyet er laget for å gjøre det enklere å koble på andre datakilder, noe som er kritisk for at dette verktøyet skal fungere. Jeg er i dette tilfellet mest spent på om de har en løsning på å koble inn data fra Facebook og andre sosiale medier, slik at man kan strekke analysen av kundereisen ut av eget nettsted. Klarer de dette vil det virkelig være en grunn til å ta i bruk Data Studio 360. Om dette skal bli et verktøy hvor data lett skal deles, blir det spennende å se om de klarer å kombinere brukervennlighet med fleksibiliteten et slikt verktøy trenger.

Analytics 360: Dette er Google Analytics Premium i en foreløpig uendret versjon. I lanseringen ble det sagt at Google kommer til å lansere endringer i ukene som kommer.

Tag manager 360: Her har det foreløpig ikke skjedd noen endringer. I lanseringen la Google vekt på at Enterprise-versjonen av produktet kommer med en SLA og at de kommer til å gjøre det enda mer fleksibelt mot tredjeparts produkter.

De nye tjenestene i Google Analytics 360 Suite har foreløpig kommet i en begrenset beta som kun noen utvalgte kunder har fått jobbe med. Men det ventes at de som allerede har Google Analytics Premium, eller Adometry Premium, kan vente en invitasjon til å teste produktene i løpet av kort tid.

Siden Google sier at dette er for ”todays biggest Enterprises” ser jeg for meg at noen funksjoner kan være overdimensjonert for norsk målestokk, men dette vet vi ikke mer om før Google slipper produktet og vi har fått testet det.