#WhitePaper

From Exclusion to Inclusion

nedlasting

På overflaten kan inclusive marketing virke som det nyeste buzz-ordet i bransjen eller en politisk korrekt liste over kriterier du krysser av når du kjører en markedsføringskampanje. Men det er det langt mer enn som så. For merkevarer, tilbyr inclusive marketing et nytt fundament for å bygge tillit hos forbrukerne, og gir en mulighet til å bygge troverdighet, pålitelighet og relevans i en tid da skepsis omgir både reklame og teknologi.

Med den kontinuerlige veksten i den digitale økonomien er det viktig at vi stiller spørsmålstegn ved produktutvikling, utforming av annonser og teknologien som brukes. Inclusive marketing har potensiale til å påvirke forbrukernes liv på et intimt nivå – fra om produktene vi blir tilbudt tar hensyn til identitet som hvilke evner vi har, hudfarge, kjønn, alder, kultur eller høyde, eller om vi blir servert en merkevares annonser via betalte sosiale medier og bannerannonsering basert på de overfladiske kategoriene som er tilordnet våre piksler. Markedsførere må sørge for at verken den kreative siden av reklame, eller teknologien som driver vår moderne markedsføring forsterker vår ubevisste bias.

Download "From Exclusion to Inclusion"