Whitepaper

From Novelty to Necessity

Maskinlæring - Fra nyhet til nødvendighet

Maskinlæringens innflytelse er følt over hele verden og vokser i et rasende tempo. Det er blitt enda viktigere for bedrifter å forstå effekten av det og hvordan det kan brukes til å utvikle vår virksomhet.

  

Nå som maskinlæring begynner å gå fra å være en nyhet, til å bli en nødvendighet, presenterer vi i iProspect vårt nye whitepaper. Vi ønsker å redusere gapet mellom kunnskapsnivåer og gi en bredere forståelse av maskinlæring fra teori til virkelighet.

 

Skrevet fra et globalt perspektiv med innspill fra Microsoft, Facebook, Google og adobe, diskuterer vår whitepaper hvordan maskinlæring åpner et omfang av muligheter for merkevarer til å lykkes i dag. Den gir en bedre forståelse av maskinlæringsteknologi og illustrerer dens virkning på forretningsmodeller med eksempler som er i praksis i dag.

  

Last ned din kopi i dag.

Download "From Novelty to Necessity"