av Eivind Otnes, 17. august 2016

Det er essensielt at vi kan stole på tallene som blir presentert fra våre digitale analytikere og deres verktøy.