av Kjetil Joa, 25. august 2016

Forklaring på måling ved Facebook pixel vs. Google Analytics