Bewuzt

iProspect heeft bij Bewuzt voor een verdubbeling van het aantal conversies gezorgd door synergie tussen Social Advertising en PPC.

Uitdaging

Het ingaan van het hectische zorgverzekering seizoen met een goed voorbereid iProspect gaf rust en heeft geleid tot fantastische resultaten
Bewuzt

Zorgverzekeraar Bewuzt daagde iProspect uit een manier te bedenken om de conversie resultaten te maximaliseren. Middels een holistische aanpak tussen Social Advertising en PPC advertenties heeft iProspect dit weten te realiseren.

Aanpak

Door het toepassen van krachtige driehoekscommunicatie, met als resultaat het sneller kunnen nemen van beslissingen. Beslissingen die op basis van deze manier van communiceren genomen zijn:

- Het toepassen van best practices en learnings van Social Advertising en PPC advertenties
- Het schuiven van budget tussen Social Advertising en PPC
- Het aanpassen van de website content naar aanleiding van Social advertising en PPC best practices


Resultaat

In vergelijking tot het vorige zorgverzekering seizoen heeft iProspect de conversieaantallen weten te verdubbelen met een gelijkblijvend mediabudget.