PPC

Inzicht, analyse en advies in één oogopslag met onze PPC Dashboards

Voor iedere adverteerder is het essentieel om door middel van rapportages regelmatig antwoorden te krijgen op vragen als:

• Hoe zijn de prestaties ten opzichte van onze doelstellingen?
• Hoe zijn de prestaties ten opzichte van vorig jaar of vorige maand?
• Welke oorzaken kunnen de trends en prestaties verklaren?
• Welk aanbevelingen volgen uit deze analyse?

Op zogenaamde ‘data pukes’ waar de lezer zich moet worstelen door eindeloze tabellen en grafieken zit volgens ons niemand meer te wachten. En al helemaal niet als het ook nog eens door middel van tijdrovend handmatig werk tot stand gekomen is. Deze tijd kan uiteraard beter gebruikt worden voor analyse, advies en het daadwerkelijk verbeteren van de resultaten.

Daarom biedt iProspect al onze klanten standaard het PPC dashboard aan, waarin zij op elk moment van de dag kunnen inloggen om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen. Dat is zowel voor onze klanten als consultants een stuk fijner en sneller werken dan handmatig te voorzien in deze rapportages.

Automatische koppeling met AdWords en Google Analytics
Dit dashboard wordt automatisch wekelijks en maandelijks bijgewerkt met de laatste cijfers door een directe koppeling met AdWords en zo nodig Google Analytics. Op verzoek kan ook een koppeling gemaakt worden met andere Analytics software.

Het dashboard bestaat uit 2 delen:
  • Strategisch: dit dashboard toont kerncijfers voor de laatste 13 maanden, om ook jaar-op-jaar vergelijkingen te kunnen maken. Hierbij valt te denken aan kosten, conversies, omzet, CPA en ROAS. Bovenaan het strategisch dashboard wordt ook direct duidelijk hoe deze kerncijfers zich afgelopen maand ontwikkeld hebben t.o.v. de doelstelling, vorige maand en dezelfde maand vorig jaar.
We maken in het dashboard ook standaard ook een onderscheid tussen branded (wanneer het zoekwoord de merknaam van de adverteerder bevat) en non-branded (de overige zoekwoorden) resultaten, gezien de grote verschillen tussen deze segmenten.  • Tactisch: in dit dashboard worden niet alleen de kerncijfers voor de laatste 6 weken getoond, maar daarnaast ook statistieken als vertoningen, CTR, positie, klikken, CPC en conversiepercentage. Hier segmenteren we zo nodig ook nog op basis van netwerk (Zoeken en Display Netwerk).
Analyse en Aanbevelingen
Daar waar alle cijfers, grafieken en tabellen volledig geautomatiseerd bijgewerkt en weergegeven worden, worden zowel het strategische als tactische dashboard aangevuld door de consultants met de belangrijkste analyses en aanbevelingen op basis van de resultaten.

Een dashboard dat enkel laat zien wat er gebeurd is, zonder verklarende analyse en passend advies is in onze ogen verre van compleet. Daar ligt juist de toegevoegde waarde van ervaren consultants.

Deze analyse en aanbevelingen vormen dan ook de basis voor verdere optimalisatie en uitbreiding, die we in overleg met onze klanten zullen uitvoeren.

De voordelen samengevat:
  • In één oogopslag duidelijk hoeveel (zowel absoluut als relatief) de prestaties afwijken van doelstellingen en vorige periodes.
  • Geen tijdsverlies door foutgevoelige en handmatige rapportages.
  • Online en beveiligd beschikbaar d.m.v. unieke inloggegevens.
  • Volledig responsive, werkt op alle apparaten.
  • Automatisch wekelijks bijgewerkt met de laatste resultaten.
  • Analyses en aanbevelingen worden door consultants maandelijks en/of wekelijks toegevoegd aan het dashboard.
  • Consultants kunnen zich volledig richten op de analyse, het advies en het doorvoeren van verbeteringen en uitbreidingen in de campagnes.