Online Marketing

Is jouw organisatie best in class?

Leer van andere organisaties via het Digital Maturity Framework.
Iedere online marketing manager of e-commerce directeur wil graag weten hoe zijn of haar organisatie presteert ten opzichte van andere digitale organisaties. Hierdoor is het mogelijk om van andere organisaties te leren, die voor vergelijkbare uitdagingen staan binnen het digitale landschap. Omdat iedere organisatie een andere (interne) dynamiek en een ander ecosysteem heeft, is er door iProspect een Digital Maturity Framework ontwikkeld. Hiermee wordt het mogelijk om organisaties met elkaar te vergelijken en verbeterkansen binnen jouw online marketing afdeling te identificeren.

Wat is de Digital Maturity van een organisatie?
De digital maturity van een organisatie geeft weer in welke fase van de digitale evolutie een organisatie zich bevindt. De definitie van digitale evolutie wordt hieronder (figuur 1) schematisch weergegeven.  Via deze typering wordt inzichtelijk welke organisaties zich in dezelfde volwassenheidsfase bevinden en dus met dezelfde uitdagingen worstelen. Zo proberen startende e-commerce organisaties vaak de losse digitale kanalen op een juiste manier in te richten en zijn  volwassen organisaties vaak  bezig om hun organisatie omnichannel in te richten (bijvoorbeeld door klantdata uit zowel online als offline kanalen te integreren).

Figuur 1: De digitale evolutie van organisaties

Hoe ziet het Digital Maturity Framework eruit?

Het Digital Maturity Framework (figuur 2) geeft inzicht in de mate van digitale ontwikkeling van een organisatie. Om ervoor te zorgen dat het framework zowel de korte als lange termijn uitdagingen van een organisatie bevat, zijn drie lagen gedefinieerd:

  • Strategische laag: in deze laag zitten de elementen die de lange termijn visie van een organisatie bepalen. Hoe beweegt een consument zich door de customer journey, welke strategie past hierbij en hoe dient de organisatie hierop ingericht te worden. Uitkomst van deze analyse is bijvoorbeeld dat een consument het digitale kanaal gebruikt puur voor oriëntatie en dat de aankoop in de offline kanalen plaats vindt. Dit heeft invloed op de digitale strategie en het vraagstuk hoe je als organisatie omgaat met online marketing.
  • Tactische laag: dit is het transformatie punt waarmee de strategie wordt verbonden aan de operationele activiteiten. Hierin vindt de besturing plaats van de operationele activiteiten op basis van de strategische uitgangspunten en is daarmee essentieel om o.a. verkokering te voorkomen.
  • Operationele laag: de onderste laag bevat de basis elementen voor de uitvoering van online marketing. Deze onderste laag wordt aangestuurd en geregisseerd door de tactische laag. De operationele laag wordt vorm gegeven door het eenduidige definiëren van KPI’s, de mate waarin geavanceerde advertenties worden ingezet, de ontwikkeling van het platform (website, mobile app, etc.) en de mate van automatisering van de online marketing processen.
Figuur 2: Het Digital Maturity Framework

Wat zijn de verbeterkansen voor mijn organisatie?
Op basis van bovenstaand framework is een vragenlijst opgesteld bestaande uit 24 vragen. Middels deze vragenlijst, wordt de digital maturity van een organisatie bepaald. Het resultaat wordt weergegeven via een Digital Maturity Scorecard, zoals hieronder (figuur 3) weergegeven.


Figuur 3: Voorbeeld van de Digital Maturity Scorecard

Op basis van de scorecard wordt inzichtelijk waar ruimte voor verbetering is. Tevens wordt een organisatie afgezet tegen andere organisaties binnen dezelfde industrie. Op deze manier wordt duidelijk waar een organisatie voorop loopt en waar een organisatie zichzelf nog kan verbeteren in vergelijking tot zijn peers. Doelstelling is om op basis van deze inzichten een plan van aanpak te bepalen naar de volgende fase van het Digital Maturity Framework.

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, scoort deze organisatie op operationeel gebied boven de industrie standaard. Echter wordt er op strategisch gebied onder industrie standaard gescoord.  Een oplossing hiervoor kan zijn om het kennisniveau binnen de totale organisatie op het gebied van online te verhogen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een TV commercial beter doorvertaald naar de digitale kanalen.

Wat is de Digital Maturity van mijn organisatie?
Wil je weten hoe jouw organisatie ervoor staat? Vul dan de vragenlijst in en ontvang gratis de Digital Maturity Scorecard van jouw organisatie (incl. industrie vergelijking voor jouw industrie).*

*Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
E-mailadres: strategy.nl@iprospect.com

Bekijk hier de video over het Digital Maturity Framework: