2 juli 2018

Volgens de voorspellingen zal de helft van de zoekopdrachten in 2020 uit voice search voortkomen.

Pers

Media Contact: Marketing Communicatie Afdeling iProspect Netherlands - netherlands.communicatie@iprospect.com