iProspect Logo

Nieuws + Inzichten

#Industry Updates

Nieuws

Google geeft minder inzicht in zoektermen, wat zien we na 1 maand?

‘’Vanaf september 2020 bevat het rapport Zoektermen alleen termen waarnaar een groot aantal gebruikers heeft gezocht. Termen waarnaar weinig is gezocht, maar die wel een klik hebben gegenereerd, worden niet in het rapport opgenomen. Mogelijk worden er voortaan minder termen in uw rapport weergegeven.’’

Google geeft minder inzicht in zoektermen, wat zien we na 1 maand?
Nieuws

Google's nieuwe itemrapportage voor RSA’s

Recentelijk heeft Google een nieuwe toepassing uitgerold die de algemene resultaten van RSA items (headline of beschrijvingsregel) op accountniveau zichtbaar maakt; het item rapport. Vanuit dit overzicht maakt Google inzichtelijk wat het resultaat is per item en categoriseert dit naar een ‘item performance rating’ (beste/goed/laag/leren/niet beoordeeld). Vanuit dit overzicht heb je ook meteen inzicht in hoeveel RSA’s de items worden gebruikt en in hoeveel RSA’s deze gepind zijn.

Google's nieuwe itemrapportage voor RSA’s
Nieuws

POV: Digital Performance Report: editie februari 2020