iProspect Logo

Impact Nieuwe Google Penguin Update

De aankomende Google Penguin update zou qua impact op de zoekresultaten zomaar de meest besproken Google update in 2013 kunnen worden. Zo stelde Matt Cutts (hoofd van het Google webspam team) in een panel interview tijdens SMX West. Op blogs en fora is er al veel de toen over de nieuwe update, die ieder moment kan plaatsvinden. De meningen verschillen. Ook bij de eerste update waren de verwachtingen hoog gespannen. Maar de originele Penguin update was niet in alle opzichten even succesvol en vooral niet in niet-Engelstalige landen. De mate waarin Google haar aanpak van onnatuurlijk verkregen links heeft verbeterd is sterk bepalend voor het te verwachten effect van de nieuwe update.

Penguin 2.0

De eerste Penguin update was in april 2012. Het doel van de update was om ‘over geoptimaliseerde’ websites lager te waarderen en daarmee minder prominent te laten scoren binnen de zoekresultaten. De focus lag op het detecteren en devalueren van onnatuurlijk verkregen links. 

Gezien de focus van de originele Penguin update, zal de nieuwe Penguin update hier waarschijnlijk op voortborduren. Websites die hun topposities te danken hebben aan overduidelijk onnatuurlijk verkregen links lopen het grootste risico. De mate van onnatuurlijkheid van de linkprofielen van websites wordt beoordeeld aan de hand van een aantal factoren, zoals de relevantie van links, linkteksten van inkomende links, oorsprong van links, tijd waarin links verkregen worden en sociale signalen. 

Het effect van de nieuwe Penguin update zal niet overal ter wereld even groot zijn. Zo heeft de eerste update vooral de Engelstalige zoekresultaten opgeschoond. Nederlandstalige zoekresultaten zijn na de update in veel gevallen niet overduidelijk gewijzigd. Daarnaast zijn binnen de Nederlandstalige zoekresultaten vooral kleinere, minder gevestigde websites geraakt. Gevestigde websites en grote merken hebben er veel minder last van ondervonden, ondanks dat dergelijke websites in sommige gevallen onnatuurlijke linkprofielen hebben. De vraag is nu dan ook in hoeverre de nieuwe Google Penguin update hier verandering in gaat brengen.

Uitdaging voor Google 

Er schuilt een risico in het voorspellen van het effect van de tweede Penguin update aan de hand van het resultaat van de originele update. Sindsdien heeft het webspam team van Google een jaar de tijd gehad om grote hoeveelheden nieuwe data over onnatuurlijke links en linknetwerken te vergaren. Deze data biedt inzichten om onnatuurlijke links beter te detecteren en devalueren. De uitdaging voor Google is het vertalen van deze inzichten in een geautomatiseerde en schaalbare oplossing. Google heeft er namelijk nog steeds moeite mee om een deel van de onnatuurlijk verkregen links geautomatiseerd aan te pakken.

Wat Google in ieder geval belangrijk vindt 

Google gebruikt verschillende factoren, afzonderlijk en gecombineerd, om te bepalen of een link natuurlijk of onnatuurlijk is. Onderstaand 5 belangrijke factoren op basis waarvan Google onnatuurlijke links detecteert: 

1. Relevantie 

Google bepaald op basis van tekstuele content wat het onderwerp of thema van een pagina, site onderdeel of website is. Links vanaf irrelevante websites komen onnatuurlijker over dan links vanaf relevante websites. De vorige Google Penguin update heeft bewezen dat Google dit al een stuk beter weet te detecteren. 

2. Linktekst 

Een andere factor voor Google om de natuurlijkheid van links te bepalen is de linktekst. Google kijkt in dit geval vooral naar verhoudingen. Natuurlijke linkprofielen hebben een bepaalde verhouding links met ‘branded’ en ‘commerciële’ linkteksten. 

Websites binnen eenzelfde branche met een afwijkende verhouding vallen op en lopen daardoor risico. Ook hier blijkt overigens nog steeds dat Google dit niet altijd even goed weet te detecteren. Het verkrijgen van links met gefocuste linkteksten zorgt nog steeds voor snelle positiestijgingen. 

3. Links afkomstig van grootschalige linknetwerken 

Er bestaan veel linknetwerken die andere websites voorzien van linkwaarde. Dergelijke netwerken zorgen ervoor dat websites kunstmatig hoog blijven scoren. Google legt veel focus op de detectie en devaluatie van dit soort netwerken. Het is namelijk een stuk efficiënter om een linknetwerk in het geheel te devalueren, in plaats van afzonderlijke links. 

Websites die sterk leunen op de links verkregen vanuit gedevalueerde linknetwerken lopen dus het risico met de volgende Penguin update veel linkwaarde kwijt te raken, met lagere posities als gevolg. Helaas zijn linknetwerken niet altijd even eenvoudig te detecteren. Sommige netwerken zijn zo opgezet dat de structuur natuurlijk overkomt en het voor Google nagenoeg onmogelijk is deze algoritmisch op te sporen. 

4. Tijd waarin links verkregen worden 

Een ander signaal dat gebruikt wordt om onnatuurlijke links te detecteren, is de tijd waarin links verkregen worden. Een website die gedurende een langere periode een vrij constant aantal nieuwe links ontvangt zal niet snel opvallen, maar een website die binnen een maand duizenden nieuwe links ontvangt loopt meer risico. Dit kan voor Google een duidelijke indicatie zijn voor misstanden. 

Daarbij blijft dan wel de vraag hoe goed ze om kunnen gaan met ‘viral’ effecten. Het komt voor dat een pagina of website om wat voor reden dan ook plotseling immens populair is. De kans is dan groot dat er snel veel nieuwe links bij komen. Het effect ziet er dan onnatuurlijk uit, maar in werkelijkheid is er niets aan de hand. Google zal hier dan ook voorzichtig mee willen omspringen en naar een breder aantal factoren tegelijk kijken. 

5. Sociale signalen 

Google begint daarom ook steeds meer te kijken naar sociale signalen. Als een stuk content plotseling veel links ontvangt, is de kans ook groot dat dezelfde content ook op sociale platformen als Twitter, Facebook en Google+ wordt gedeeld. Als dit niet het geval is dan is dit voor Google een signaal dat er mogelijk sprake is van manipulatie. 

Een beperking is overigens wel dat Twitter en Facebook niet zomaar al hun data vrijgeven. Logischerwijs probeert Google dan ook vooral Google+ signalen te gebruiken.

Serieus risico, of storm in een glas water? 

De originele Penguin update heeft niet alles gebracht wat Google van te voren aankondigde. Het is daarom afwachten in hoeverre Google er met de nieuwe Penguin update in gaat slagen om de bovengenoemde factoren nog vollediger te detecteren en bestraffen. 

Zeker is dat de update de grenzen van het toelaatbare wederom zal doen opschuiven. Hoe ver deze grens opschuift en hoe strikt Google naar alle genoemde factoren gaat/kan kijken is voor nu nog onzeker.