iProspect Logo
#WhitePaper

Search Automation in the Netherlands

SEARCH AUTOMATION IN THE NETHERLANDS
and its impact on the role of a search marketer

Nu downloaden

Deze paper is het resultaat van de samenwerking van vier search bureaus (iProspect, Searchresult, Storm Digital en Traffic4U), IAB Nederland, DDMA en Google.

Om te zorgen dat automatisering goed wordt ingezet, zijn er veranderingen nodig binnen bedrijven: er dient een mentaliteitsverandering plaats te vinden ten opzichte van automatisering en het is van belang de juiste vaardigheden binnen SEA afdelingen in huis halen. Daarnaast moeten verschillende afdelingen in grotere mate gaan samenwerken. Dit blijkt uit de nieuwe whitepaper ‘Search automation in the Netherlands and its impact on the role of a search marketer’.  

De paper beschrijft welke SEA-activiteiten geautomatiseerd kunnen worden en welke mate van automatisering relevant is voor organisaties. Naast het technische aspect, wordt ook gekeken naar wat search automation betekent voor de rol van de search marketeer.

Download "Search Automation in the Netherlands"