iProspect Logo

Nieuws + Inzichten

Onze collecties

Nieuw bij iProspect

Nieuws

De klantenservice als bron voor website optimalisatie

CRO-specialisten zijn dagelijks bezig met het vergaren van inzichten om vervolgens de customer journey en de website te optimaliseren. Hierbij worden meestal verschillende bronnen geraadpleegd, van web analytics data tot usability onderzoeken en feedback polls op de website zelf. Een bron van inzichten die (te) vaak overgeslagen wordt is de eigen klantenservice.

Lees verder
Nieuws

Wat zou je als marketeer doen om niet meer te sturen op data maar op echte mensen?

Lees verder
Nieuws

Automatisering zorgt ervoor dat je search-account in topvorm blijft

Het opzetten van een search-account is de eerste en relatief gemakkelijke stap. De echte uitdaging zit in het beheer en het waarborgen van de kwaliteit. Zoekgedrag kan veranderen, de concurrentie kan toenemen, en ook de historische performance kan van invloed zijn op de ‘accounthygiëne’. Zeker als meerdere mensen in hetzelfde account werken is het extra belangrijk dat iedereen dezelfde kwaliteitscriteria hanteert om te voorkomen dat er ongemerkt fouten in campagnes sluipen.

Nieuws

Automatische campagnecreatie: vijf mogelijkheden

Nieuws

Wel of niet adverteren in tijden van crisis?

In maart van dit jaar ging Nederland in de intelligente lockdown. Al snel werd duidelijk dat de ‘intelligent lockdown’, een economische crisis in haar kielzog had. En net zoals bij vele andere adverteerders stond ook bij Vaillant de jaarlijkse lentecampagne voor de deur. Vaillant vroeg om advies: de campagne annuleren of door laten gaan? Adverteren in tijden van crisis lijkt namelijk een groot risico. En mogelijk is het budget harder nodig op andere plekken in de organisatie. Na onderzoek, en op basis van ervaring uit het verleden adviseerden we om de campagne toch live te zetten. Vaillant had de moed om de campagne toch door te laten gaan, en heeft hun sales target met 300% overtroffen. Dit brengt ons tot de vraag: wat weten we eigenlijk over adverteren in een crisis?

Nieuws

Google geeft minder inzicht in zoektermen, wat zien we na 1 maand?

‘’Vanaf september 2020 bevat het rapport Zoektermen alleen termen waarnaar een groot aantal gebruikers heeft gezocht. Termen waarnaar weinig is gezocht, maar die wel een klik hebben gegenereerd, worden niet in het rapport opgenomen. Mogelijk worden er voortaan minder termen in uw rapport weergegeven.’’

Google geeft minder inzicht in zoektermen, wat zien we na 1 maand?
Nieuws

Testen: Welke metric kies je om succes te bepalen?

‘Always be testing’. Om de performance van je campagnes structureel te verbeteren en om te innoveren, is testen van groot belang. Een valkuil is dat je gaat testen om het testen. Dat je vergeet om een concreet doel te stellen en op basis daarvan je test te analyseren. Het toetsen van de resultaten en het succes bepalen van je test is sterk afhankelijk van het vooraf stellen van de juiste success metric. In dit artikel noem ik vijf voorbeelden voor success metrics van een goede test.

‘Always be testing’.
Nieuws

Google's nieuwe itemrapportage voor RSA’s

Google's nieuwe itemrapportage voor RSA’s