Google ad strength

Google's responsivesearchads (RSA’s) kunnen goed geanalyseerd worden met Google's ad strength. Zelfs zo goed dat ik verwacht dat deze relatief nieuwe metric steeds belangrijker gaat worden en op den duur misschien zelfs de kwaliteitsscore, zoals we die nu kennen, gaat vervangen.

De advertentieteksten in Google hebben de afgelopen jaren flinke veranderingen doorgemaakt, waarbij we steeds meer ruimte hebben gekregen om de consument te overtuigen. Zo zorgde de introductie in 2016 van de expanded text ads (de opvolging van de standaard text ads) er al voor dat we onder andere een extra headline en description konden toevoegen en werd daarnaast het aantal tekens verhoogd. Met de komst van de responsive search ads in 2018 hebben we nóg meer ruimte gekregen om input te leveren en de boodschap aan de consument over te brengen.

 

De komst van Google ad strength

Met de komst van deresponsive search ads(RSA’s) kwamen er snel vragen over hoe de prestaties van deze nieuwe advertenties het beste geanalyseerd konden worden, en tadaa, daar was ad strength. Wat is ad strength? Ad strength is een relatief nieuwe metric die relevantie, hoeveelheid en diversiteit van de advertentietekst beoordeelt en helpt om de effectiviteit van je RSA’s te verbeteren. Waar de kwaliteitsscore kijkt op zoekwoordniveau, kijkt de ad strength op advertentieniveau.

De ad strength bestaat uit twee delen:

a)De overall score:iedere RSA krijgt een score die varieert van ‘poor’ tot ‘excellent’. Deze score is te zien tijdens het creëren van RSA’s, maar kan ook worden toegevoegd als een extra kolom in Google Ads.  

b)Aanbevelingen om de overall score te verbeteren: deze acties zijn gericht op diversiteit, kwaliteit, headlines, descriptions en de relevantie tot het zoekwoord. De aanbevelingen variëren van het toevoegen van extra (unieke) headlines tot bijvoorbeeld het vaker laten terugkomen van je zoekwoorden. google ads

‘Poor, Average, Good en Excellent’ ad strength met aanbevelingen

Hoe kun je de ad strength optimaal benutten?

Rome is niet in één dag gebouwd en zo heb je ook niet al je advertenties in één dag verbeterd.  Bepaal daarom allereerst voor jezelf welke advertenties je gaat optimaliseren. Ik adviseer altijd om eerst te starten met de advertentiegroepen met veel volume en een ‘poor ad strength’, omdat dit de meeste impact zal hebben. 

Unieke en relevante content

Hierna kun je aan de slag met het schrijven en verbeteren van je advertenties. En denk eraan, zorg voor relevante en unieke content. Voorkom headlines waarin je precies hetzelfde zegt en enkel de volgorde verandert. Ga na of er synoniemen zijn voor je zoekwoorden die relevant kunnen zijn en voeg relevante unique selling points toe. 

Weinig inspiratie en/of informatie? Organiseer dan eens een creatieve brainstormsessie met je collega’s of bureau. Bij iProspect organiseren we deze sessies geregeld, waarbij we samen met de klant, CRO specialisten en copywriters een ad copy databank opstellen per thema. Door deze databank up-to-date te houden hebben we altijd een berg relevante informatie tot onze beschikking.

Geef Google de vrijheid om combinaties te maken en laat machine learning zijn werk doen

Laat machine learning zijn werk doen

Wat ik daarnaast zeker nog wil benadrukken is dat het overmatig vastzetten (pinnen) van headlines en descriptions nadelige gevolgen heeft voor je ad strength. Geef Google de vrijheid om combinaties te maken en laat machine learning zijn werk doen. Pin echt alleen als het een must is om een boodschap op een bepaalde plek te hebben. 

Ad strength tracking

Na het optimaliseren van je advertenties ben je natuurlijk maar wat nieuwsgierig naar de impact van de wijzigingen op je ad strength. Maar hoe weet je nu wat de gemiddelde ad strength van je account is? De ideale manier om dit en de voortgang te meten, is door van de ad strength scores een cijfer te maken. Geef iedere ad strength score van ‘poor’ tot ‘excellent’ een fictief vooraf bepaald cijfer en bereken vervolgens hetgewogen gemiddeldehiervan, net zoals je bij de kwaliteitsscore zou doen. 

Om de ontwikkelingen van de ad strength te monitoren hebben we bij iProspect een script ontwikkeld dat gebruik maakt van zo’n fictief cijfer. Dit script draait één keer per week waarbij het de huidige ad strength score ophaalt en vervolgens opslaat in een document. Op basis hiervan worden historische gegevens trendgrafieken gecreëerd, waardoor je de ontwikkelingen van je ad strength inzichtelijk krijgt. Naast de inzichten zorgt de wekelijkse update er natuurlijk ook voor dat de ad strength top of mind blijft. 

Hoe nu verder?

Wij verwachten dat de ad strength steeds belangrijker gaat worden en op den duur misschien zelfs de kwaliteitsscore, zoals we die nu kennen, gaat vervangen. Het optimaliseren van je advertentieteksten wordt nu misschien zo nu en dan gedaan, maar verdient meer aandacht dan ooit. Wat mij betreft zou dit dan ook zeker onderdeel moeten zijn van je wekelijkse takenpakket. Profiteer van de extra ruimte die je krijgt om je boodschap te vertellen en neem de adviezen van Google ter harte. Wanneer start jij met het optimaliseren van je RSA’s?