Data-driven retail

Het tempo waarin het retaillandschap verandert ligt ongekend hoog. Deze snelle vooruitgang wordt in grote mate bepaald door digitale vooruitgang en de data die dit oplevert: meer contactmomenten, meer productreviews en -vergelijkingen. Ook de always-on verwachting van de consumenten is een accelerator. Ze zijn gewend altijd en overal toegang te hebben, en dat via meerdere aankoopkanalen.  

Om concurrerend en relevant te blijven moeten retailbedrijven in kaart hebben hoe het winkelgedrag en de verwachtingen van de doelgroep zich ontwikkelt. Met deze inzichten en de daaraan gekoppelde data is het mogelijk om nieuwe mogelijkheden te creëren. Voor zowel digitale als fysieke omgevingen om van consumenten trouwe en tevreden klanten te maken. 

In een recent onderzoek van iProspect vroegen wij aan 100 marketeers, verspreid over 28 verschillende landen, hoe zij data inzetten om te blijven groeien en in te spelen op ontwikkelingen. Deze uitkomsten zijn ook vertaald om te zien hoe ze scoren in elke dimensie van het Commerce Success Framework (CSF) van iProspect. 

Onderzoek bevestigde dat de meeste merken actief voortbouwen op hun performance marketing-ervaringen. Maar daarbinnen te kijken hoe ze hun marketingbudget en technologie aan kunnen passen om groei te blijven faciliteren. Los hiervan geven ze aan dat het steeds een grotere uitdaging wordt om hun doelgroepen te converteren en te behouden. Slechts enkele van de ondervraagden hebben de sprong gemaakt naar retail specifieke technologie.  
Nieuwe toetreders en machtsblokken 
We zien dat de traditionele machtsverhoudingen veranderen. Zo zijn instapbelemmeringen weg en kan iedereen met beperkte middelen online beginnen met het verkopen van producten via bijvoorbeeld marktplaatsen. Aan de andere kant aggregeren een beperkt aantal grote spelers de vraag en sturen ze deze koper met intent door in hun eigen walled garden.  

Het is voor merken lastiger dan ooit om relevant te blijven. Ze staan continu onder druk door toenemende concurrentie, veranderende consumentenbehoeften, groei van het belang van digitale kanalen en opereren in een voortdurend spanningsveld om consumenten aan zich te binden. 

Het hebben van een sterk en herkenbaar merk en het creëren van merkvertrouwen en -voorkeur is belangrijker dan ooit om een stevige marktpositie te bereiken en te behouden. Het huidige retail landschap vereist een beter begrip van de effectiviteit en efficiëntie van elke marketingeuro. 
Inspelen op veranderd consumentengedrag

Succesvolle adverteerders zijn merken die inspelen op trends in de markt en het voortdurend veranderende gedrag van consumenten. Retailers staan onder druk om producten te adverteren waarmee de verkoop en winst gemaximaliseerd kan worden. Succes is afhankelijk van toegang tot een correcte data feed met de meest recente data, gekoppeld aan inzicht in welke producten en diensten goed verkopen, op voorraad zijn en welke niet. Deze kennis stelt adverteerders in staat om duidelijke strategieën te bepalen voor commerciële groei en een groter rendement te behalen.

Consumentengedrag bij het onderzoeken van producten, het kopen ervan en herhalingsaankopen verandert doorlopend. Er zijn verschillende manieren waarop een consumenten in contact komt met een advertentie.  

  • 79% procent van de consumenten geeft aan dat de ervaring die een verkopende partij biedt even belangrijk is als de producten  
  • Een derde van de consumenten die winkelen via Amazon of Bol.com verklaren dat ze vaker winkelen omdat ze deze platforms gebruiken
Aan welke knoppen kan je draaien voor snel resultaat 
Verschillende factoren geven een indicatie van hoe een bedrijf is gepositioneerd om te blijven groeien in de digitale economie: internationale aanwezigheid, de structuur van het productportfolio, de bestaande bekendheid van het merk, de margestructuur, de efficiëntie van de gehele keten, de organisatiestructuur, rapportagelijnen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  

Hoewel deze factoren een kritieke invloed hebben, brengt het doorvoeren van een veranderingen of koerswijziging bij een van deze factoren structurele zakelijke beslissingen met zich mee. Bovenal vereisen deze veranderingen veel tijd, geduld en middelen voordat je daar de vruchten van kunt plukken. 

Dit onderzoek legt de focus op een krachtig en kritisch mechanisme dat meer direct in de handen ligt van marketeers om hun strategie te laten excelleren: data. Hoewel sommige initiatieven om data te beheersen net zo veeleisend zijn als de bovengenoemde voorbeelden, richt deze presentatie zich op snel bruikbare gegevens voor inzichten en optimalisaties. Gegevens die een directe invloed kunnen hebben op de bottom-line van merken. 
Consumenten en data 
Dit is nog belangrijker omdat de meest waardevolle doelgroepen van merken, klanten, hun gegevens allang op steeds meer geavanceerdere manieren gebruiken. Naarmate consumenten beter op de hoogte zijn over de waarde van hun persoonlijke gegevens, houden zij beter rekening met wat zij delen:  

  • 44% van de consumenten heeft stappen ondernomen om de hoeveelheid gegevens die zij online delen te verminderen (bijvoorbeeld afmelden voor geolocatieservices) in de afgelopen 12 maanden   
Lees nu het gehele onderzoek.