#WhitePaper

Turning Up the Volume on Voice Search

Nu downloaden

We hebben ons onderzoek opnieuw uitgevoerd om te zien hoe het gedrag van gebruikers het afgelopen jaar veranderd is ten opzichte van Voice Search. We wouden graag begrijpen welke impact dit op de merken zal hebben in 2019.

Voice Search verandert niet alleen de manier waarop gebruikers zoeken, maar ook waarnaar ze zoeken. De industrie heeft wellicht de impact van Voice Search op korte termijn overschat, maar ons onderzoek toont aan dat we de impact op lange termijn onderschatten.

Dat is de reden waarom onze experten een onderzoek wouden uitvoeren om te achterhalen of onze klanten klaar zijn voor Voice. Op die manier zouden we de merken kunnen helpen zich voor te bereiden op de nabije en verdere toekomst.


Download "Turning Up the Volume on Voice Search"