Konfidencialitātes politika

Šo tīmekļa vietni pārvalda Dentsu Aegis Network Grupas struktūrvienība iProspect. Apmeklējot šo vietni, iProspect (turpmāk tekstā arī – „mēs“) var iegūt personiska rakstura informāciju par jums. Šajā paziņojumā par privātumu aprakstīti veidi, kā mēs iegūstam un izmantojam personiska rakstura informāciju par jums, un jūsu tiesības attiecībā uz šādu informāciju. 

Mēs kā uzņēmums apņemamies cienīt un aizsargāt visu to personu privātumu, ar kurām mēs savstarpēji mijiedarbojamies. Mēs apstrādāsim personiska rakstura informāciju par jums saskaņā ar attiecināmo privātuma un datu aizsardzības likumdošanu. Turklāt mēs esam Eiropas Interaktīvās digitālās reklāmas alianses (European Digital Alliance – EDAA) pašregulējošās programmas biedrs un ievērojam EDAA tiešsaistes biheiviorālās reklamēšanas principus. 

Šajā paziņojumā par privātumu skaidrots: 

 • kādu personiska rakstura informāciju mēs iegūstam šajā vietnē;
 • kā mēs izmantojam šo informāciju;
 • kā mēs uzglabājam personiska rakstura informāciju par jums;
 • kā mēs aizsargājam personiska rakstura informāciju par jums;
 • vai mēs izpaužam, vai dalāmies personiska rakstura informācijā par jums;
 • jūsu tiesības attiecībā uz jūsu sniegto personiska rakstura informāciju;mūsu atbildība par vietnē izvietotajām saitēm;
 • kā ar mums sazināties. 

 Šī paziņojuma par privātumu Papildu informācijas sadaļā mēs skaidrojam termina „personiska rakstura informācija“ un citu šajā paziņojumā izmantoto terminu nozīmi. 

 Kādu personiska rakstura informāciju mēs iegūstam šajā vietnē

Mēs iegūstam informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni un ar kādu/-ām ierīci/-ēm jūs piekļūstat mūsu vietnei. Tas nozīmē unikālu mobilo ierīču ID vai interneta protokolu (IP) adrešu tiešsaistes identifikatoru iegūšanu ciparu veidā, lai vienreizēji identificētu konkrētu datoru vai citu tīkla ierīci internetā. Šī informācija ir saistīta ar sīkdatnes ID, kuru mēs saņemam un apstrādājam. Vairāk par mūsu sīkdatņu izmantojumu lasiet mūsu paziņojumā par sīkdatnēm (pieejams šeit). 

Mēs iegūstam personiska rakstura informāciju par jums arī tad, ja jūs izmantojat kādu no interaktīvajām iespējām mūsu vietnē. Piemēram, kad jūs aizpildāt datu formas mūsu vietnē vai reaģējat uz blogu mūsu vietnē. Mēs neiegūstam tādu sensitīvu informāciju kā politiskā vai reliģiskā pārliecība, etniskā izcelsme, seksuālā orientācija, veselības stāvoklis vai citu sensitīvu informāciju.

Mēs necenšamies aktīvi iegūt informāciju par bērniem līdz 16 gadu vecumam. Ja jums rodas bažas par jūsu bērna privātumu saistībā ar mūsu pakalpojumiem vai jums ir aizdomas, ka jūsu bērns ir kopīgojis personiska rakstura informāciju ar šīs vietnes starpniecību, sazinieties ar mums, rakstot uz: privacy@dentsuaegis.com. Mēs dzēsīsim šādu informāciju no savas dokumentācijas saprātīgā termiņā.

Kā mēs izmantojam šo informāciju

Mēs izmantojam jūsu sniegto personiska rakstura informāciju tikai zemāk minētajiem mērķiem, ja vien likums neparedz citādi: 

 •  lai sniegtu jūsu pieprasīto informāciju vai pakalpojumu. Piemēram, ja jūs esat pierakstījies mūsu biļetena saņemšanai vai iesniedzat jautājumu par vakanci vai karjeras iespēju ar šīs vietnes starpniecību, mēs izmantosim tikai jūsu norādīto e-pasta adresi, lai atbildētu uz šo pieprasījumu. Mēs neizmantosim jūsu kontaktinformāciju citā nolūkā bez jūsu skaidri izteiktas piekrišanas.

Mēs vienmēr nodrošināsim pienācīgu juridisko pamatu jūsu personiska rakstura informācijas apstrādei. Vairumā gadījumu personiska rakstura informācijas apstrādes pamatā ir vai nu a) mūsu likumiska interese saistībā ar jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanu vai mūsu klienta-piegādātāja attiecībām, vai b) jūsu piekrišana, kur tāda tiek pieprasīta. 

Kā mēs aizsargājam personiska rakstura informāciju par jums 

Mēs veicam atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu personiska rakstura informācijas nelikumīgu vai neatļautu izmantojumu, piekļuvi tai vai tās nejaušu zudumu. Mēs cenšamies nodrošināt šādu drošības pasākumu ievērošanu arī no mūsu pakalpojumu sniedzēju puses. 

Informācijas izpaušana un dalīšanās tajā

Mēs nepārdodam un neizīrējam personiska rakstura informāciju par jums trešām personām.
Mēs varam izpaust personīgi identificējamu informāciju tiesvedības nolūkā, piemēram, reaģējot uz tiesas rīkojumu vai tiesas pavēsti, vai atbildot uz tiesībsargājošās iestādes pieprasījumu, vai, ja mūsuprāt ir nepieciešams izmeklēt, novērst vai veikt pasākumus pret nelikumīgām darbībām un citādi saskaņā ar likumdošanu. 

Mūsu pienākums var būt dalīties personiska rakstura informācijā par jums ar citiem Dentsu Aegis Network Grupas biedriem vai citām trešām personām, kuras sniedz mums pakalpojumus. Tas var paredzēt personiska rakstura informācijas nodošanu ārpus EEZ. Taču mēs nodosim personiska rakstura informāciju par jums trešās personas pakalpojumu sniedzējam vai uz ārzemēm tikai tur, kur mūs apmierinās aizsardzības līmenis, lai nodrošinātu apstrādātās informācijas integritāti un drošību un atbilstību attiecināmajai privātuma un datu aizsardzības likumdošanai.  

Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu sniegto personiska rakstura informāciju

Vispārējās tiesības 

 • Ja jūs vairs nevēlaties saņemt mārketinga komunikāciju no mums, tad noklikšķiniet uz e-pasta kājenē redzamās saites „atrakstīties“. Ja jūs vēlaties atrakstīties pavisam, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk redzamo kontaktinformāciju.
 • Ja jūs vēlaties, lai mēs dzēšam jūsu informāciju no mūsu dokumentācijas, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk redzamo kontaktinformāciju, un mēs atbildēsim jums saprātīgā termiņā. Ņemiet vērā, ka mēs varam būt spiesti paturēt atsevišķu informāciju saskaņā ar likumdošanu un/vai mūsu likumīgo uzņēmējdarbības nolūku. 

Lietotājiem no Eiropas Ekonomikas zonas 

Ja jūs esat no Eiropas Ekonomikas zonas, jums ir tiesības (ar dažiem izņēmumiem un ierobežojumiem):

 • iebilst pret personiska rakstura informācijas par jums apstrādi, tostarp profilēšanu. Jūs varat iebilst jebkurā brīdī, un mēs pārtrauksim attiecīgās informācijas apstrādi, ja vien mums nav neapstrīdama likumīga pamata turpināt šādu apstrādi;
 • saņemt piekļuvi personiska rakstura informācijai par jums. Ja jūs iesniedzat šādu pieprasījumu un mūsu rīcībā ir personiska rakstura informācija par jums, mūsu pienākums ir sniegt par to informāciju, tostarp personiska rakstura informācijas aprakstu un kopiju un apstrāde nolūku;
 • pieprasīt, lai personiska rakstura informācija par jums zināmos apstākļos tiktu dzēsta;
 • pieprasīt, lai mūsu rīcībā esošā personiska rakstura informācija par jums tiktu koriģēta vai atjaunināta, ja tā nav pareiza;pieprasīt, lai personiska rakstura informācijas par jums apstrāde atsevišķās situācijās tiktu ierobežota. Šādā gadījumā mēs turpinām uzglabāt personiska rakstura informāciju par jums, taču tās tālāka apstrāde ir ierobežota, kamēr vien ierobežojums ir spēkā;ja personiska rakstura informācijas par jums apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī. Piekrišanas atsaukšana neiespaido tādu darbību, kuras veiktas ar personiska rakstura informāciju par jums pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;
 • ar sūdzībām attiecībā uz personiska rakstura informācijas par jums iegūšanu vai izmantošanu lūdzam vērsties pie vietējās datu aizsardzības iestādes. 

Ja jūs izmantojat iepriekšminētās tiesības un pastāv šaubas par jūsu identitāti, mēs varam lūgt jums informāciju, lai pārliecinātos par jūsu identitāti. 

Ja jūs esat no Eiropas Ekonomikas zonas un vēlaties izmantot kādu no šeit minētajām tiesībām attiecībā uz personiska rakstura informāciju par jums, kura nonākusi mūsu rīcībā ar šīs vietnes starpniecību, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk redzamo kontaktinformāciju. Mēs izskatīsim un atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar attiecīgo likumdošanu.

Mūsu atbildība par vietnē izvietotajām saitēm

Šis paziņojums par privātumu attiecas tikai uz personiska rakstura informāciju, kuru mēs iegūstam un izmantojam ar šīs vietnes starpniecību. Šajā vietnē tiek izvietotas saites uz citām vietnēm, tostarp sociālajiem tīkliem Facebook, Twitter un LinkedIn un citu Dentsu Aegis Network Grupas zīmolu (piemēram, Carat, Vizeum un Posterscope) pārvaldītajām vietnēm. Noklikšķinot uz šīm saitēm, jums jāizmanto šīs vietnes saskaņā ar to attiecināmajiem lietošanas noteikumiem un paziņojumu par privātumu, jo šis paziņojums par privātumu neaptver citu vietņu datu apstrādes praksi. Turklāt mēs neesam atbildīgi un nekontrolējam trešo personu vietņu iegūto informāciju, un mēs nevaram tikt saukti pie atbildības par informācijas, kuru jūs varat sniegt šādās vietnēs, aizsardzību un privātumu.

Atjauninājumi

Šis paziņojums par privātumu var tikt periodiski atjaunināts, lai atspoguļotu izmaiņas likumdošanā vai izmaiņas personiska rakstura informācijas apstrādes praksē. Ja jūs nepiekrītat šādām izmaiņām, pārtrauciet lietot mūsu vietni. Lūdzam regulāri pārbaudīt, vai šis paziņojums nav atjaunināts. Šis paziņojums atjaunināts 29/06/2018. 

Sazinieties ar mums

Ja jums rodas jautājumi par mūsu privātuma nostādnēm vai jūs vēlaties izmantot kādu no šajā paziņojumā par privātumu minētajām tiesībām, ar mūsu datu aizsardzības speciālistu var sazināties šādā veidā:

Adrese: Datu aizsardzības speciālistam, Dentsu Aegis Network, Regent’s Place, 10 Triton Street, Londona, NW1 3BF
Tālr.: (+44) (0) 207 070 7700
E-pasts: privacy@dentsuaegis.com

PAPILDU INFORMĀCIJA

Šajā Papildu informācijas sadaļā mēs skaidrojam dažus no šajā paziņojumā par privātumu izmantotajiem terminiem. 

„Personiska rakstura informācija“ – jebkura ar jums saistīta (vai jūs identificējoša) informācija. 
„Profilēšana“ – automātisks personiska rakstura informācijas izmantojums, lai noskaidrotu konkrētus faktus par cilvēkiem, piemēram, analizētu vai paredzētu viņu sniegumu darbā, uzticamību, finansiālo stāvokli, personīgās preferences, intereses, uzvedību, atrašanās vietu vai kustību.