Prikupljanje kontakata i affiliate marketing

Efikasan, mjerljiv marketing kroz mrežu partnera - ovdje se kvaliteta sreće s kvantitetom, za garantirane rezultate.

Kako radimo

 • 1

  Doseg

  Stvaramo privatne affiliate mreže svih veličina, uključujući tehnologiju potrebnu kako biste pratili rezultate.

 • 2

  Rezultati

  Mi ne radimo samo optimizaciju - mi analiziramo. Kako skupljamo kontakte i prodaju, tako ćemo učiti kako ih oboje povećati.

 • 3

  Strategija

  Naši specijalisti pomažu Vam affiliate programom skrojenim po Vašoj mjeri - kako biste ostvarili rezultate na najefikasniji mogući način.

 • 4

  Tehnologija

  Uz ekstenzivnu upotrebu tehnologije, prilagođavamo mrežu Vašim ciljevima, a ne Vaše ciljeve mreži.

Zainteresirani?