Vattenfall

Vattenfall

Vattenfallille dataohjautuvasti luotu sisältö toi kasvua konversioprosenttiin ja orgaanisen haun kautta tulleiden käyttäjien määrään.

Haaste

Vattenfall on yksi Euroopan suurimmista sähkön- ja lämmöntuottajista. Suomessa Vattenfall on kolmanneksi suurin sähkön jälleenmyyjä. Yritys myy myös älykotituotteita, kuten aurinkopaneeleja ja lämpöpumppuja.

 

Vattenfall tarvitsi kokonaisvaltaisen päivityksen ilmalämpöpumppu-kategoriansa sisältöön vattenfall.fi-verkkosivuillaan parantaakseen myyntiä ja saadakseen brändinsä mukaista sisältöä. Sisällön tuli palvella kohderyhmää, olla henkilökohtaista, ystävällistä ja selkeää. Tämän lisäksi Vattenfall halusi kasvattaa näkyvyyttään orgaanisessa haussa.

Strategia

iProspect laati laajan uudistusprojektin Vattenfallin ilmalämpöpumppu-kategoriaan käyttämällä Intelligent Content -toimintatapaa.

 

Projektin käynnistyttyä hyödynsimme sisältösuunnittelussa ja sivuehdotuksissa kolmea eri taustatutkimusta, joiden avulla saimme sisältösuunnitelmalle sekä tekstintuotannolle selvän ja perustellun suunnan.

 

Liiketoiminnallisesti hyödyllistä taustaa ilmalämpöpumppujen kohderyhmästä saimme Dentsu Aegis Networkin Insight & Analytics –yksikön toteuttamasta kohderyhmäanalyysistä. Analyysista selvisi muun muassa kohderyhmän asumis- ja lämmitysmuodot sekä prioriteetit ilmalämpöpumppujen ominaisuuksista. Analyysi auttoi osaltaan sisällön rajaamisessa ja sivukohtaisen sisällön suunnittelussa.

Kohderyhmädataa elävöittivät Vattenfallin tarjoamat ilmalämpöpumppujen todellisesta asiakasdatasta muodostetut persoonat. Tiesimme, kenelle kirjoitamme ja millä äänensävyllä.

Hakukoneoptimoinnissa käytetty avainsanadata auttoi kirjoitettavien sivujen valinnassa, nimeämisessä sekä tuotettavan tekstin jäsentämisessä. Olimme jo aiemmin selvittäneet iProspectin hakusana-analyysissä laajasti Vattenfallin ilmalämpöpumppuihin liittyvän hakusanapotentiaalin sekä jaotelleet sen ostopolun eri vaiheisiin. Koska hakusanojen sijoituksia oltiin myös seurattu siihen tarkoitetulla työkalulla, oli meillä myös selkeä käsitys Vattenfallin näkyvyydestä ilmalämpöpumppuihin liittyvissä hauissa.

Sovimme yhdessä Vattenfallin kanssa lopullisen toteutussuunnitelman ja projektin rajauksen liiketoiminnallisten ja bränditavoitteiden sekä käytettävän budjetin mukaan. Asetimme yhdessä Vattenfallin kanssa etusijalle ne sivut, jotka palvelisivat parhaimmin juuri Vattenfallin kohderyhmiä sekä kuvaisivat samalla Vattenfallin tapaa toimia ilmalämpöpumppuasiakkaidensa kanssa.

Kirjoitimme iProspectilla sivujen tekstit suunnitelmien mukaisesti. Apuvälineinämme toimivat taustatutkimusten lisäksi Vattenfallin Tone of Voice –ohjeistus sekä iProspectin hakukoneystävällisen tekstintuotannon ohjeistus ja sivupohja.

Projekti valmistui kahdessa ja puolessa kuukaudessa. Uusi sisältö julkaistiin Vattenfallin sivustouudistuksen yhteydessä. Tekstin asiasisällön tarkasti myös Vattenfallin energia-asiantuntija.

 

Meille oli luontevaa pyytää uusittujen tekstien kirjoitusta samalta taholta, jolta olimme jo saaneet kattavat taustatiedot kohderyhmästämme sekä heidän hakumotiiveista. Yhteistyömme sivujen sisällöstä sopimiseen oli sujuvaa ja tehokasta iProspectin kanssa. Tuotettu teksti edustaa juuri sitä, mitä asiakkaillemme haluammekin viestiä.
Outi Raulas
Outi Raulas Market Manager

Tulokset

  • +122%

    Tavoitteen toteutumiset orgaanisesta hausta | +33% kaikista liikenteenlähteistä yhteensä

  • +80%

    Orgaanisesta hausta tulleet käyttäjät | +14% kaikista liikenteenlähteistä yhteensä

  • +22%

    Orgaaninen konversioprosentti | +10% kaikista liikenteenlähteistä yhteensä

Projektin tulokset ylittivät odotukset niin liikenteen määrän, liidien kuin laadullisten mittareidenkin osalta.
Tarkasteluväli 31.7.-10.9.2017 vs. 31.7.-10.9.2016