iProspect Logo
Palvelumme

RAPORTOINTI JA KATSAUKSET

YLEISKATSAUS

Jokaisen uuden digitaalisen palvelun myötä tulee myös tarve oppia uusi lähestymistapa seuraantaan, mittaamiseen ja "hyvien tulosten" määrittelyyn. Oikein suunniteltu ja toteutettu raportointi on tehokas työkalu. Se poistaa esteet tiedon ja sen merkityksen ymmärtämisen kannalta ja tarjoaa nopeita, tehokkaita tapoja hypoteesien rakentamiseen, testaamiseen ja todistamiseen. Raportointi- ja Insight -ratkaisumme avulla suunnittelemme ja hallitsemme räätälöityjä dashboard- ja raportointiratkaisuja, jotka vastaavat kysymyksiin oivalluksilla.

Datan visualisointiratkaisuillamme brändit saavat vastaukset kysymyksiin miksi ja mikä ajaa asiakkaita, käyttäjiä ja sidosryhmiä toimimaan.

LÄHESTYMISEMME

Vaikka datan visualisointia pidetään usein suhteellisen yksinkertaisena, rakentaminen ja mikä tärkeintä, ylläpito vaatii itse asiassa paljon aikaa ja energiaa. Vaikka jotain voidaan luoda, sitä ei välttämättä aina kuitenkaan käytetä. Siksi olemme suunnitelleet lähestymistavan, joka ei vain rakenna kauniita, tarkoituksenmukaisia dashboard-näkymiä, vaan myös varmistaa niiden käytön ja hyödyntämisen.

OSAAMISEMME

Ratkaisumme perustuvat ennennäkemättömään raakadatan saatavuuteen: puhdistettu, jäsennelty, kartoitettu ja dokumentoitu. Tämän avulla brändit voivat syventyä tarkastelemaan mikä mikä ajaa asiakkaita, käyttäjiä ja sidosryhmiä toimimaan. Joustavuus ja räätälöinti rakennusvaiheen aikana antaa meille mahdollisuuden muokata ratkaisuja melkein minkä tahansa markkinointitarpeen mukaan.

KUINKA SE TOIMII

 1. Datan keruu

  Data kerätään suoraan asiaankuuluvista lähteistä ja muutetaan luettavissa olevaan ja selkeään muotoon. Otamme tarvittavan ajan ymmärtääksemme datan ja mitä siltä vaaditaan.

 2. Käyttäjälähtöinen asennus

  Luomme visualisointeja, jotka noudattavat kahta sääntöämme: yksi, että meidän on vastattava kysymykseen, ja kaksi, tämä vastaus on saatettava aina kontekstiin. Räätälöimme näkymät ja oikeudet aina jokaisen sidosryhmän tarpeiden mukaisesti.

 3. Datan integrointi

  Toimimme neutraalina datakumppanina tarjoamalla näkökulman, joka toimii kaikkien osapuolten kannalta. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa, jonka pohjalta kyetään toimimaan.

 4. Jatkuva konsultointi

  Kaikki, mikä voidaan automatisoida, automatisoidaan ja asetetaan saataville ympäri vuorokauden. Ajan myötä lisää muokkauksia tehdään ja pyritään vastaamaan uusiin ja haastaviin kysymyksiin.