iProspect Logo
Palvelumme

KEHITTYNYT ATTRIBUUTIOMALLINNUS

YLEISESTI

Kehittyneet attribuutiomallinnuspalvelumme mahdollistavat asiakkaidemme määrittää eri medioiden ja kanavien arvon sekä vaikutukset toisiinsa. Tämän datan perusteella mallinnamme investoinitien tehokkuutta ja kokonaisvaikutusta.

Uskomme, että koulutus- ja muutosjohtaminen on yhtä tärkeää kuin tilastolliset valmiudet.

LÄHESTYMISEMME

Viimeisen klikkauksen mallia voidaan jo pitää osana historiaa. Nykypäivän, moderni asiakaspolku on paljon monimutkaisempi. Juuri tämä monimutkaisuus on osa digitaalista maailmaa, jossa erilaiset markkinointitarpeet vaativat edistyksellistä mallintamista. Meidän tapamme on ymmärtää ja konsultoida asiakkaitamme valitsemaan oikeat ratkaisut perustuen liiketoiminnan tavoitteisiin. Haluamme varmistua siitä, että valittu ja käytössä oleva teknologia tuottaa aidosti konkreettista ja toimintaa ohjavaa tietoa. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään mikä toimenpide kasvattaa myyntiä tai parantaa medioiden toimivuutta, mutta keskitymme erityisesti tuomaan arvoa, tunnistamalla vaiheet ja toimenpiteet, jotka tuovat liiketoiminnalista hyötyä kokonaisvaltaisesti.

OSAAMISEMME

Meillä on kokemusta kaikista tärkeimmistä attribuutiotyökaluista ja -teknologioista aina erillisitä lisäosista Googlen ja Facebookin kautta edistyksellisimpiin työkaluihin kuten Visual IQ. Olemme myös rakentaneet omia tapojamme ja työkaluja, jos olemme havainneet puutteita olemassa olevien ratkaisujen osalta. Emme keskity pelkästään tekniseen määrittelyyn, vaan autamme asiakkaita saavuttamaan myös tarvittavat muutokset yrityskulttuurissa, joita tällainen kehitys usein edellyttää. Siksi koulutus- ja muutosjohtamiskonsultointi on yhtä tärkeää kuin teknologiset ja tilastolliset kyvykkyydet.

KUINKA SE TOIMII?

 1. Auditoinnit

  Auditointimme tunnistaa liiketoiminnan tarpeet ja datan, jota attribuutiomallinnukseen tarvitaan. Tämän perusteella voimme suositella oikeata lähestymistä lyhyen ja pikän aikavälin tavoitteisiin nähden.

 2. Data- ja teknologiaintergraatiot

  Seuraavaksi rakennamme datataksonomian ja määrittelemme teknologiakokonaisuuden, joka tukee datan visualisointia ja sekä automaatiotyökaluja.

 3. Analysointi ja koulutukset

  Asiantuntijamme analysoivat ja määrittelevät alustojen kautta tuloksiin vaikuttavat funnelin vaiheet ja tekijät. Sitten koulutamme asiakkaamme tulkitsemaan mallinnuksen tuloksia ja miten toimintaa voidaan tehostaa tulosten maksimoimiseksi.

 4. Kampanjoiden optimointi

  Optimointivaihe yhdistää asiantuntijoidemme kautta datan ja johtopäätöset mainonnahaliintajärjestelmien kanssa, jolloin uudet strategiat ja optimointitavat kehittävät tuloksia entisestään.