iProspect Logo

Haaste

Bonava on Suomen johtava asuntorakennuttamisen yhtiö Pohjois-Euroopassa. Aiemmin osana NCC:tä toiminut Bonava on luonut koteja ja asuinalueita jo 1930-luvulta lähtien.

Bonava on pitkään tehnyt Facebook- & Instagram-mainontaa hyvin tuloksin ja kanavat ovat asiakkaalle tärkeitä niin brändin tunnettuuden nostamisessa kuin liidinhankinnassakin. Erityisesti paikallisesti räätälöidyt ja kohdennetut mainokset ovat tuoneet erinomaisia tuloksia, mutta haasteena on ollut kohteiden määrä ja usein muuttuvat kohdekohtaiset tiedot. Paikallisten ja ajankohtaisten mainosmateriaalien luominen ja kampanjanhallinta käsivoimin tuli työlääksi.

Ratkaisu

Päätimme luoda asiakkaallemme tuotekatalogin, jota voisimme hyödyntää yhdessä Smartly-työkalun kanssa. Tavoitteena oli automatisoida iso osa kampanjanhallinnasta ja tehostaa sisällöntuotantoa ja päivityksiä. Tuotekatalogi rakennettiin Google Spreadsheetiin yhdessä Smartly.ion yhteyshenkilömme kanssa ja kampanjoiden rakennuksessa hyödynnetään Smartlyn Automated ads -ominaisuutta. Automated Ads -kampanjoiden tiedot (kuten kohdennukset, budjetit ja seurantaparametrit) ja mainosten sisällöt (kuvat ja tekstit) haetaan suoraan tuotekatalogista. Tuotekatalogin ja Automated Ads -ominaisuuden avulla olemme voineet hyödyntää kaikkia aikaisemminkin käytössä olleita erilaisia mainosformaatteja, kuten linkki-, slideshow-, karuselli- ja liidimainoksia.

Tavoitteena oli automatisoida iso osa kampanjanhallinnasta ja tehostaa sisällöntuotantoa ja päivityksiä

Tulokset

iProspectin ja Smartly.ion yhdessä tekemä työ mahdollisti lokalisoidun ja ajankohtaisen mainonnan samanaikaisesti kymmenille kohteille ympäri Suomea. Aikaisemmin enemmän kampanjalähdöissä tehty liidejä tavoitteleva mainonta muuttui jatkuvaksi tekemiseksi. Samalla kuin volyymi kasvoi, mainonnanhallintaan käytetty aika puoliintui, ja tämä aika pystyttiin käyttämään strategian kehittämiseen, mainonnan optimointiin ja uusien asioiden testaamiseen.

Bonava

Puolitimme Bonavan Facebook- ja Instagram mainonnanhallintaan käytetyn ajan

Bonava Keijunkukka

Säästetty aika pystyttiin käyttämään strategian kehittämiseen, mainonnan optimointiin ja uusien asioiden testaamiseen