iProspect Logo
Future Focus 2019: Searching for trust
#WhitePaper

Future Focus 2019: Searching for Trust

Luottamus keskiössä

Lataa
Future Focus 2019: Searching for trust

iProspectin Future Focus 2019 -tutkimus tuo esiin yli 300 globaalin markkinoijan ja päättäjän havainnot sekä näkemykset siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Vastaajat edustavat laajalti maailman merkittävimpiä brändejä, joista useat löytyvätkin FTSE 100 ja Fortune 500 -listoilta. Future Focus 2019 -tutkimuksessa he kertoivat näkemyksensä vuoden 2019 tärkeimmistä haasteistaan sekä priorisoinneistaan liiketoiminnan kasvattamisessa nopealiikkeisessä korkeiden odotusten digitalisoituneessa toimintaympäristössä.

Tulokset osoittavat, että luottamus on yksi markkinoinnin pääteemoista vuodelle 2019. 88% markkinoijista aikookin nostaa sen pääprioriteetikseen tänä vuonna. Kuluttajien luottamuksen voittaminen on avain liiketoiminnan kasvuun ja tämän tuokin esiin 76% markkinoijista. On tärkeää saada kuluttajat ostamaan nyt ja myös jatkossa. Digitaalisuus toimii tässä mahdollistajana ja esimerkiksi 34% vastaajista nostaa ääniohjattuihin hakuihin panostamisen yhdeksi 2019 vuoden tärkeimmistä fokusalueista. 60% uskoo myös, että tekoäly on edelleen tärkeässä roolissa varsinkin, kun rakennetaan kuluttajien luottamusta relevanssin ja yksilöllisten kohtaamisten kautta.

Pohjautuen iProspectin 2018 tehtyyn tutkimukseen, jossa keskiössä oli tekoäly ja koneoppiminen, vuoden 2019 tutkimus pureutuu luottamukseen ja sen etsimiseen muun muassa seuraavien teemojen kautta:

•  Uskottavuus epäilyksen aikana: merkityksellisyyden rooli osana digitaalista ekosysteemiä ja miten brändit hyöndyntävät juuri digitaalisuutta uskottavuuden rakentamiseen ja vahvistamiseen?

•  Relevanssi melun aikakaudella: kasvava haaste saavuttaa kuluttajien huomio alati pirstaloituvassa kohtaamisten ja alustojen kentässä.

•  Luotettavuus vastaan mukavuus: menestykselliset brändit ovat niitä, jotka keskittyvät edelleen relevantteihin kohtaamisiin ja kykenevät varsinkin digitaalisen sisällön kautta ymmärtämään ja vastaamaan kuluttajien moniulotteiseen käyttäytymiseen.

 

Lataa tutkimus ja tutustu miten brändien menestyksen perustana on yhä enemmän luottamuksen ja uskottavuuden rakentaminen.


Lataa "Future Focus 2019: Searching for Trust"

Palvelut