Digitaalinen commerce-strategia

Vuosi 2018 – välitilinpäätös

Kirjoittelin tänne blogiimme alkuvuodesta ajatuksiani tämän vuoden tärkeistä teemoista. Koska elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, tuntuu tammikuusta olevan jo pitkä aika ja on hyvä hetki tarkastella, miltä vuosi 2018 itse asiassa on 10 jo kuluneen kuukauden aikana näyttänyt ja miten me olemme kehittäneet omaa toimintaamme asiakkaitamme paremmin tukeaksemme. 

Yksi käsittelemistäni aihealueista oli verkko-ostamisen helppouden merkitys. Yhä useampi markkinoija on ymmärtänyt, ettei verkkosivuston tehokkuuden jatkuvan parantamisen eli konversio-optimoinnin (CRO:n) tulisi olla yksittäinen projekti, vaan osa toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ostopolkujen kehittäminen konversio-optimoinnilla johtaa liiketoiminnan tulosten paranemiseen. Olemme iProspectissa vahvistaneet omaa osaamistamme ja Thomas Djupsjö aloitti CRO-osaamisalueemme vetäjänä meillä Suomessa. Thomas kuvaa konversio-optimoinnin perusteita blogissamme.

Asia, jota emme vielä tammikuussa pitäneet näin todennäköisenä oli Amazonin mahdollinen paikallinen tulo Suomen verkkokauppaa mullistamaan. Nyt asia on hyvin ajankohtainen ja olemme keskittyneet siihen, että olemme valmiita tukemaan asiakkaitamme. Konsulttimme Anleena kertoo kirjoituksessaanmiksi Amazonin tuloon kannattaa suhtautua vakavasti.

Amazonin mahdollinen tulo on yksi esimerkki kansainvälisen kilpailun läsnäolosta suomalaistenkin kuluttajien maailmassa. Kun kohdeasiakkaasi vertaavat yrityksesi verkkoläsnäoloa johtavan kansainvälisen toimijan ratkaisuihin ja palvelutasoon, on sinunkin otettava se vertailukohdaksesi.

Datan jatkuvasti kasvava merkitys oli nähtävissä vuoden alussakin. Alkuvuotta leimasivat Facebook-skandaali ja GDPR-hämmennys. Nyt jälkeenpäin tilannetta mietittäessä nuo kohut ja uudistukset ovat vaikuttaneet digitaalisen markkinoinnin kokonaisuuteen vain vähän. 

Datan hyödyntäminen asiakkaidemme markkinoinnissa sen sijaan on ollut mukana kehittämässä monen markkinoijan asiakasviestintää. Mitä enemmän ymmärrämme kohdeyleisöistämme ja yksilöistä, joista ne muodostuvat, sitä relevantimpaa viestintää voimme heille kohdistaa ja sitä paremmin se on jaettavissa.

Vuoden alussakin pohdin sitä, miten muuttuvat rajapinnat ovat toimineet asiakaskokemuksen kehittäjinä. Olemme iProspectissa arvioineet niin henkilökohtaisten assistenttien kuin äänihaun roolia seuraavassa asiakaskokemuksen murroksessa. Varmaa on, että rajapinnat – ja sitä kautta kokemuksemme – tulevat muuttumaan. Vielä äänihakujen määrä ei ole Suomessa kasvanut räjähdysmäisesti ja Amazonin Alexan sekä Google Assistantin kaltaiset älylaitteet löytyvät vasta pienestä osasta suomalaisia koteja.

Teknologiat, kuten koneäly, luovat uusia mahdollisuuksia. Automaatio tehostaa prosesseja poistamalla manuaalisia työvaiheita ja mahdollistamalla suurien datamäärien analysoinnin. Automaation ansiosta vapautunut aika voidaan keskittää strategisempiin tehtäviin.

Vastatakseen asiakkaidensa odotuksiin ja muuttuviin toimintamalleihin markkinoijien tulee organisoitua näiden uusien teknologioiden ja datan hyödyntämistä tukevalla tavalla. Data ja teknologiat tuova­t valtavasti uusia mahdollisuuksia, mutta niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvittavaa osaamista ei aina löydy riittävästi omasta organisaatiosta. Tästä syystä Consult-tiimimme on luotu tukemaan asiakkaitamme digitalisaation avaamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että vuoden alussa tärkeinä näyttäytyneet teemat ovat yhä merkittäviä. Osan osalta muutokset ovat olleet odotettua vauhdikkaampia ja osan taas puolestaan hitaampia. Vuotta on toki vielä muutama kuukausi jäljellä, joten paljon ehtii vielä tapahtua.

Jos haluat keskustella omista kokemuksistasi ja yllä olevista teemoista, olehan yhteydessä!

Syysterveisin,

Reetta Peltola
Head of iProspect

iProspect - Driving Business Performance

The Pace of Progress | dentsu 2024 Media Trends

Get ahead of your year end and forecasting conversations. In the swiftly evolving world of media, maintaining a competitive edge is paramount, and dentsu's 2024 media trends report equips you for what lies ahead. For 14 years, dentsu's annual media trends report has been the industry's most sought-after trend forecast. Download the report now to prepare yourself for the future.

Download your copy today