Testien priorisointi konversio-optimoinnissa

Kuten tiedämme, niin voidaan konversio-optimoinnilla ja A/B-testeillä vaikuttaa käyttökokemukseen ja asiakaspolkuun positiivisesti ja tätä kautta löytää ja ratkaista myös liiketoiminnallisia haasteita verkossa. Moni yritys panostaa jo paljon tähän, ja olemmekin nähneet merkittävästi enemmän kiinnostusta juuri asiakaskokemuksen parantamisessa.

Positiiviset ongelmat piilevät siinä, että käytännössä kaikkia toimintoja verkkopalveluissa voidaan jatkokehittää ja testata, jolloin A/B-testien priorisointi voi olla työlästä. Sen lisäksi on myös paljon analysoitavaa dataa. Jos dataa ei hyödynnä oikealla tavalla, tai lähdetään testaamaan asioita hakuammunnalla, voi tämä viedä asiakaskokemusta väärään suuntaan.

Priorisointia PIE-menetelmällä

Onneksi haasteisiin on olemassa apua. Hyödyntämällä viitekehystä priorisoinnissa voimme helpottaa päätöksentekoa ja suunnitella sekä tuottaa kriittisimmät ja merkityksellisimmät testit oikein perustein. Kätevällä PIE-menetelmällä pisteytetään testien prioriteettia kolmen kriteerin avulla, joilla lasketaan ns. PIE-tulos.

Kriteerit voidaan lyhyesti määritellä seuraavasti:

Potential, mikä testin oletettu vaikutus on? 

Mietitään mitä voidaan testata, ja mikä potentiaali sillä bisnekselle on. Oleellista on myös tutkia aiempien samankaltaisten testien tuloksia ja analysoida niitä

Importance, miksi tämä testi on tärkeä?

Tutkitaan käyttäjädataa (esim. Google Analytics), analysoidaan sivuston liikennettä eri sivuilla sekä laitteilla ja selvitetään eri sivujen konversioaste. Priorisoidaan siis sivuja, jotka nähdään tärkeimmiksi.

Ease, miten helposti testi voidaan toteuttaa?

Arvioidaan miten helposti testi voidaan teknisesti toteuttaa, ja miten kauan tuloksien validointi (tilastollinen totuus) kestää. Helppouuteen vaikuttaa myös se, montako osapuolta testin suorittaminen vaatii. Osapuolten määrään voi vaikuttaa esimerkiksi lainsäädäntöön liittyvät asiat tai testin tekninen laajuus.

PIE-menetelmän avulla annetaan arvot 1-10 (matala -korkea). Ohessa yksinkertainen esimerkkilaskelma kolmesta testattavasta kokonaisuudesta.

Sivu

 Potential

 Importance

 Ease

PIE-arvo 

Etusivun haku

 7

8

 8

 7,66

Tuotesivun lisää ostoskoriin nappi

 9

9

 7

 8,33

Ostoskorin maksuvaihtoehdot

 7

9

 7

 7,33

 

Tämän esimerkin mukaan tuotesivun lisää ostoskoriin-nappi olisi kriittisin testattava toiminto. Panostamme tulevaisuudessa juuri testien priorisointiin entistä enemmän niin, että pystymme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme parempia tuloksia. iProspect on suunnitellut ja toteuttanut systemaattista konversio-optimointia asiakkailleen jo pitkään, ja olemme saavuttaneet liiketoiminnallisesti merkittäviä tuloksia, jotka tukevat asiakkaidemme jatkuvaa asiakaskokemuksen kehittämistä. 

Mikäli kiinnostuit konversio-optimoinnista tai haluat tietää enemmän, ota reippaasti yhteyttä!

Konversio-terveisin,
Thomas Djupsjö
Head of CRO
iProspect - Driving Business Performance