Teollinen vienti on digimielessä kannattavaa

Digitaalisuudella on merkittävä rooli sekä ennen liidin lähettämistä tapahtuvissa vaiheissa että sen jälkeen – aina tarpeen herättämisestä kiinnostumiseen, valintaan, liidin jättämiseen, liidin hoitamiseen (lead nurturing) ja myyntiin. Digitaalisuuden avulla voit myös pisteyttää ja profiloida liidejä, jolloin niitä on helpompi palvella.

Teolliset tuotteet ovat usein kalliita, ja yksikin teollinen investointi voi maksaa esimerkiksi 20 000 euron ja 250 miljoonan euron väliltä. Teollisille yrityksille digitaalinen markkinointi on edullista, sillä kilpailu ei kaikilla toimialueilla ja markkinoilla ole vielä kovaa.  Vaikka esimerkiksi hakukoneiden hakuvolyymit alan terminologialla eivät olisikaan suuria, ne ovat potentiaalisille ostajille tuttuja, jolloin hyvät liidit ja myyjä voivat helposti ja edullisesti kohdata. Digitaalisen markkinoinnin kulut voidaankin kattaa parhaimmillaan jo yhdellä lisäliidillä, joka on saanut alkunsa digitaalisten toimenpiteiden myötä.

Digitaalisessa teollisuuden viennissä kansainväliset yritykset hyötyvät myös keskittämisestä – suurikin määrä maita voidaan johtaa keskitetysti ja toteuttaa lokaalisti. Tulokset voidaan mitata yhteisesti ja saada markkinakohtaista tietoa yhdenmukaisella tavalla. Näin voidaan säästää kustannuksissa sekä sitoutua vientiyrityksen liiketoimintoihin sitoutuviin menetelmiin. Näin voidaan myös pitää yllä ja kehittää yhteistä digitaalista toimintatapaa, jolloin jatkuvuus ja reagointinopeus kuluttajien tarpeisiin paranevat. 

Parhaimmillaan kohdennettua digitaalista markkinointia voidaan tehdä jatkuvasti useassa kymmenessä maassa.  Kun digitaalista markkinointia ei tehdä myyntikeskeisesti vaan asiakkaan arvoista lähtevien tarpeiden pohjalta, voidaan saavuttaa globaalisti toimialan ajatusjohtajuuden asema (thought leadership) omalla toimialalla.

Messut ovat yhä yksiä tärkeimmistä B2B-markkinoinnin toteutuskeinoista. Se on kuitenkin usein samalla suurin yksittäinen kuluerä B2B-markkinoinnissa. Messuille valmisteltujen materiaalien ei kuitenkaan tarvitse jäädä vain messuilla käyneille asiakkaiden käsiin paperimuodossa, vaan siitä voidaan juontaa runsaasti jatkuvaa kohdennettua sisältömarkkinointia – esimerkiksi sähköpostimarkkinointia, webinaareja, infograafeja, kuvia ja referenssejä. Asiakas odottaa, että hänestä huolehditaan, olipa hän kosketuksissa yritykseesi alun perin digitaalisesti tai vaikkapa messujen kautta. Markkinoija taas hyötyy voidessaan käyttää tuotettuja materiaaleja uudelleen eri tilanteissa. 

Jatkuva digitaalisen markkinoinnin kannattavuus vientiyrityksissä on markkinoinnin asiantuntijoiden ja vientiyrityksen pitkän yhteistyön tulosta, jossa ehkä keskeisintä on digitaalisen maturiteetin kehittäminen.