Sisältömarkkinoinnilla vahvuutta digimurrokseen

Kuluttajan kuninkuuden läpilyönti digimurroksen merkeissä on ravistanut sekä medioita että yrityksiä, ja herättänyt runsaasti julkista keskustelua. On herätty siihen, että markkinoijat eivät voi määrätä kuluttajan käyttäytymistä esimerkiksi hyvillä myyjillä tai yksittäisillä kampanjoilla, vaan että kuluttajan käyttäytymisen täytyy määrätä markkinointitoimintoja.

Tämän tiedetään johtuvan muun muassa kuluttajan käyttäytymisen muutoksesta yhdensuuntaisesta sosiaaliseen, tarjonnan lisääntymisestä ja tavoitettavan tiedon lisääntymisestä. Kuluttajat ovat usein ostoprosesseissaan pitkällä jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa ja tietävät tarkkaan, mitä haluavat ja mitä muut tuotteesta tai palvelusta sanovat. Tämä kuluttajan käyttäytymisen muutos koskee sekä B2C- että B2B-sektoria.

Markkinoijat eivät siis voi pelkästään aktivoida suoraan ostamiseen, vaan heidän pitää olla myös valppaita vastaamaan vuorovaikutteisesti, mihin kuluttajan kannalta tärkeisiin ongelmiin he voivat vastata. Näin kuluttaja saadaan sitoutumaan ja kynnys ostamiseen madaltuu. Tämän on tapahduttava 24/7, läpi koko asiakkaan elinkaaren aina tietoisuuden herättämisestä jälkimarkkinointiin. Toimialasta ja kohderyhmästä riippuen läsnäoloon voidaan tarvita monia medioita. Mutta miten läsnäolo ja vuorovaikuttaminen toteutetaan? Miten varmistamme, että emme hukkaa rahojamme turhaan työhön?


Sisältömarkkinointi vastaa digimurroksen haasteisiin läsnäolon ja asiakastuntemuksen toteutumisen muodossa. Se on erittäin pitkäjänteistä ja monitahoista työtä, joka perimmiltään vie meitä niin lähelle kuluttajaa kuin on mahdollista. Mikä parasta, sisältömarkkinointi on mitattavaa toimintaa.

Olemme keränneet sinulle listan toimenpiteistä, jotka auttavat sinua alkuun.

1. Selvitä, onko sinulla digistrategia, jossa määritellään tavoitteesi, kohderyhmäsi ja mediavalintasi,ja kattaako se sisältömarkkinoinnin tarpeet. Selvitä myös, että sinulla on ymmärrys kuluttajan ostopolusta ja ostopolun suhteesta mediavalintoihin. Mikäli sinulla ei ole näistä asioista selkeää kuvaa, voit joko teettää digistrategian tai erillisen sisältöstrategian.  Strategian laajuuden voit valita budjettisi ja resurssiesi mukaan.

2. Opettele tuntemaan tarkemmin toimialasi yleisö kullakin kanavalla. Minkälaisten asioiden parissa asiakkaat viettävät aikaa? Onko markkinoillasi erityispiirteitä, esimerkiksi kilpailua tietyillä tuotteillasi? Korostuuko kilpailu tietyissä kanavissa? Mieti, miten voisit yhdistää viestintääsi muihin yrityksesi toimintoihin, esimerkiksi tapahtumiin. Mieti myös, onko sinulla mahdollisuuksia pikaisiin toimenpiteisiin, joilla pääsisit alkuun; pienillä asioilla kokeileminen kuuluu sisältömarkkinoinnin henkeen.

3. Harkitse verkostoitumista. Ketkä ovat alasi vaikuttajia ja missä he vaikuttavat? Kannattaako sinun pitkällä aikavälillä luoda sisältöä pelkästään itse vai voisitko hyödyntää myös kumppanuusverkostojasi?

4. Harkitse ulkoistamista. Sisältömarkkinointi on aikaa vievää ja keskittymistä vaativaa. Onko sinulla resursseja johtaa sisältömarkkinointia strategisesti, vai kannattaisiko se ulkoistaa? Pystytkö mittaamaan tuloksia ja raportoimaan niitä helposti eteenpäin? Mikäli sinulla ei ole omassa työyhteisössäsi riittäviä resursseja, voit ulkoistaa sisältömarkkinoinnista osia tai jopa sen kokonaan. Voit asiantuntijasi kanssa sopia, kumpi on yhteydessä mahdolliseen kumppanuusverkostoosi.

5. Luo kokonaisvaltainen sisällöntuotantosuunnitelma. Huomioi tarvittavat tavoitteet suunnitelmassasi, esimerkiksi asiakkaan elinkaareen sekä eri kanaviin sidottuina. Varmista, että tuloksiasi mitataan järkevästi ja että saat niistä ymmärrettävät raportit organisaatiosi päätöksentekijöille sekä muille asianosaisille.

6. Laadi viestintäohjeistus kullekin kanavalle, mikäli sinulla ei sellaista vielä ole. Määritä hyväksytysprosessisi ja julkaisutoimenpiteiden yksityiskohdat.

7. Aloita työt.

Lopuksi: Varaudu muuttamaan suunnitelmiasi nopeasti. Kuluttajan kuninkuuden vuoksi voit joutua muuttamaan suunnitelmiasi jopa tunneissa.

Haluatko kuulla lisää sisältömarkkinoista? Tutustu sisällöntuotanto palveluihimme tästä, tai ota yhteyttä, ja kerromme mielellämme sinulle lisää!