Personoitua asiakaskokemusta

Personointi paremman asiakaskokemuksen ja myynnin tuottajana

Personoitu sisältökokemus on jo monelle arkipäivää. Netflix, Amazon ja Facebook toimivat tästä hyvinä esimerkkeinä. Muun muassa nämä kokemukset muovaavat myös käyttäjien odotuksia brändeiltä.

Personoinnin hyödyt

Personointia voidaan hyödyntää usealla eri tavalla. Personointia voi hyödyntää yksinkertaisimmillaan mainonnan materiaalien personointiin, jolloin käytettäviä materiaaleja luodaan kohderyhmälle, joka on määritetty esimerkiksi sivustokäyttäytymisen perusteella. Toisessa ääripäässä on taas erillisten personointityökalujen hyödyntäminen, jolloin esimerkiksi sivustolla näytettävä sisältö mukautuu määritettyjen sääntöjen mukaan. Sisällöntuotanto on yksi vuoden 2017 kasvavista trendeistä ja viime vuonna tehdyn tutkimuksen perusteella 75% markkinoijista kertoi lisäävänsä resursseja sisällöntuotantoon. On kuitenkin hyvä muistaa, että sisältöjen tulisi olla käyttäjille hyödyllisiä – on siis yhä tärkeämpää myös pystyä kohdentamaan sisältöjä oikein.

Personoitu kohtaaminen brändin kanssa vaikuttaa myös positiivisesti asenteeseen brändiä kohtaan. Erään tutkimuksen mukaan 56% asiakkaista kertoi personoidun kohtaamisen johtavan todennäköisemmin ostokseen. On myös tutkittu, että personointia oikein hyödynnettynä voidaan mahdollisesti

  • Alentaa asiakkaan hankintakustannuksia jopa 50%
  • Kasvattaa myyntiä 5-15%
  • Tehostaa markkinoinnin ROI:ta 10-30%

Personalization and consumer feelings towards it

Lähde: http://www.business2community.com/content-marketing/2017-year-content-personalization-heres-01752979#jbCHp1uoRRHqqGVJ.97

Oman elämäni esimerkkinä käyttäisin tässä taannoista verkkokauppakokemusta, joka lähti tiedon etsimisestä hakukoneen kautta. Päädyin hakukoneen kautta tuotesivulle, joka sisälsi tuotteesta oleelliset tiedot. Tämän lisäksi sivulla nostettiin aihealueeseen kuuluvia artikkeleita, joiden kautta sain kiinnostavaa lisätietoa koskien tuotetta ja käyttäjien kokemuksia. Artikkelissa myös nostetiin yhteensopivia tuotteita ja näin päädyinkin pelkän tuotteen ostamisen sijaan ostamaan tuotteelle lisäarvoa tuovia tuotteita. Olen monesti törmännyt verkkokaupoissa tuotesivuilla nostettaviin yhteensopiviin tuotteisiin, mutta ne jäävät irrallisiksi. Tässä esimerkissä kiinnostavan kontekstin ympärille luotu tuotesuosittelu sai napattua mielenkiintoni ja lisäarvoa tuovat tuotteet päätyivät myös ostoskoriini.

Mistä lähteä liikkeelle?

Personoinniksi voidaan käsittää jo mainonnan sisältöjen kohdentaminen tietylle kohderyhmälle ja tästä useimman onkin hyvä lähteä liikkeelle. Pidemmälle vietynä personointia voidaan tehdä esimerkiksi verkkosivutasolla, joka on haastavampaa sillä usein tarvitaan jokin 3. osapuolen ratkaisu toteutukseen sekä perusteellinen pohjatyö miten ja millä logiikoilla eri kohderyhmille mitäkin sisältöä näytetään. Tällöin esimerkiksi käyttäjän aikaisemman verkkokäyttäytymisen pohjalta sivuston elementtejä ja sisältöjä voidaan kohdentaa kohderyhmälle hyödyllisiksi.

Personointi on hyvä aloittaa tunnistamalla kohderyhmä

  • Tunnistaminen – käyttäjä pitäisi pystyä tunnistamaan teknisesti (on vieraillut esimerkiksi tietyllä sivulla) kuuluvaksi tiettyyn kohderyhmään
  • Kohderyhmän tulisi olla arvokas – volyymi / strateginen kulma
  • Kohderyhmien pitäisi erota toisistaan tarpeeksi yksilöllisten kohtaamisten luomiseksi

Edellä mainitut vinkit muistaen voidaan tarkempi kohderyhmä määrittää kahdella tasolla

  • Käyttäytymisen perusteella – verkkokäyttäytymisen tunnistaminen
  • Demografian perusteella – kuka käyttäjä on

Katso myös iProspectin tekemä infograafi, joka pohjautuu tutkimukseen jossa 4500 kuluttajaa 8 eri markkinalta vastasivat mitä mieltä ovat personoinnista.

iProspect toimittaa sivustojen personointia useille asiakkaille Suomessa erinomaisin tuloksin. Jos haluat kuulla lisää suomalaisista caseistamme, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai Head of Owned media Henry Sandelliin.

Personointiterveisin,

Niko Pukkila
Digital Strategist

iProspect - Driving Business Performance

Lähteet:

http://www.business2community.com/content-marketing/2017-year-content-personalization-heres-01752979#WSDdZkkP2RGQyJ88.97

https://hbr.org/2015/11/how-marketers-can-personalize-at-scale

https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2015/07/28/the-key-to-personalization-is-data/#3cb1a9ee6c11

https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-personalization-examples