Innovointi teemana tämän vuoden Nordic Business Forum-tapahtumassa

Lokakuun alussa Helsingissä järjestettiin taas Nordic Business Forum-tapahtuma, jossa johtajat eri puolilta maailmaa jakoivat jälleen tietoa, kokemuksia sekä juonivat uusia, yhteisiä kuvioita. Verkostoitumisen lomassa osallistujat ottivat osaa hyvien esiintyjien vetämiin inspiroiviin ja innostaviin puheenvuoroihin. Tänä vuonna yhdeksi kirkkaimmaksi staraksi tituleerattu näyttelijä George Clooney oli myös paikalla kertomassa tarinankerronnasta ja brändäyksestä.

Tänä vuonna teemat, kuten innovointi ja eksperimentointi korostuivat konferenssissa ja tässä tekstissä onkin keskitytty juuri edellä mainittuihin, napakan yhteenvedon muodossa.

Innovointi osana liiketoiminnan kehittämistä

Strategisen johtamisen ja innovoinnin asiantuntija, professori Costas Markides painotti puheenvuorossaan, että innovointia yrityksissä on monenlaista, jota voidaan toteuttaa eri tavoin. Markides antoi esimerkkejä erilaisista tavoista innovoida ja kertoi ajatuksiaan siitä, miten uudistuksia voidaan luoda niin inkrementaalisesti (pienissä erissä), kuin myös radikaalisti (isoja muutoksia kerralla). Olemmekin jo hyvin tietoisia siitä, että yritysten on aika transformoida liiketoimintaansa digitaalisten teknologioiden avulla, ja monesti juuri inkrementaalinen innovointi voikin olla turvallinen keino liiketoiminnan transformoinnissa.

Markidesin mukaan voi uuden kehittäminen myös luonnollisesti olla disruptoivaa, haastaen nykyisiä liiketoimintamalleja. Toinen vaihtoehto on tehdä se niin sanotusti kestävästi, jossa yritys ottaa selvästi vähemmän riskejä, jolloin potentiaalinen vaikutus saattaa jäädä pienemmäksi. Tämän päivän kovassa kilpailussa mukana pysyminen vaatii jatkuvasti hereillä oloa, sekä selkeästi nopeampaa kehittymistä.

Markidesin mukaan tämän ratkaisemiseen on kaksi lähestymistapaa:

  1. Perustamalla uuden, erillisen yrityksen innovointiin
    Yritys on vapaa vanhoista toimintatavoista ja yleisesti ketterämpi uuden kehittämisessä. Yritys saa valtuudet kehittää uutta innovaatiota kokeilun avulla ja riski on emoyhtiölle pienempi.

  2. Investoimalla innovaatioon
    Taktisten yritysostojen tai rahoitusten avulla voidaan varmistaa määrättyä tietotaitoa ja tuoda innovaatiota yritykseen ulkoisten, olemassa olevien yritysten avulla.

Yllä mainittujen lisäksi voidaan ruokkia innovointia organisaatioissa kannustamalla kokeiluun, haastamiseen ja epäonnistumiseen, mutta myös katsomalla asioita laajemmin sekä välttämällä siiloutumista.

Ketterä eksperimentointi, kokeilun kautta tuloksiin

Toisena teemana tapahtumassa nousi ketterä eksperimentointi (rapid experimentation), jota muun muassa suomalainen Anssi Rantanen sai kunnian puheenvuorossaan esitellä. Esityksessään Rantanen todisti, live-demon muodossa, miten ketterästi asioita tänä päivänä digitaalisten työkalujen avulla voidaan toteuttaa. Vain viidessä minuutissa oli brändi (logo ja nimi), verkkosivut sekä toimiva chatbot-ratkaisu luotu.

Esityksessä Rantanen painotti ketterän eksperimentoinnin arvoa sekä kokeilemisen ja löydösten tuomista yrityksiin osana strategiaa. Puheenvuorossa viitattiin isoihin yrityksiin maailmalta, ja esimerkiksi Facebook kertookin julkaisevansa satoja erilaisia testiä vuodessa. Testien avulla voidaan saada arvokasta niin sanottua jatkuvaa oppia sekä kokeilla erilaisia konsepteja hyvinkin nopeasti.

Rantanen oli samoilla linjoilla Markidesin kanssa siinä, että organisaatioissa pitäisi olla uskallusta kokeilemiseen ja epäonnistumisiin, ja ainoastaan jos psykologinen turvallisuus on hyvällä mallilla, voidaan taata onnistumisia tiimeissä.

Tapahtumassa käsitellyt teemat ovat siis monen yrityksen agendalla ja myös me iProspectina olemme asioiden tiimoilta ajan tasalla kehittäessämme omaa, sekä asiakkaidemme liiketoimintaa. Jos siis yrityksesi tarvitsee ideoita liiketoiminnan kehittämiseen innovoinnin tai eksperimentoinnin avulla, olethan yhteydessä!


NBF-terkuin,
Thomas Djupsjö
Head of CRO
iProspect - Driving Business Performance


Kansikuvan lähde ja copyright: Nordic Business Forum