Nykypäivän kuluttaja on vaativa

Moderni kuluttaja on kärsimätön ja vaativa: Tätä se tarkoittaa markkinoijalle

iProspect Yhdysvaltojen Chief Strategy Officer Sam Huston puhui iProspectin asiakaskonferenssissa markkinointiviestien relevanttiudesta ja siitä, miten jatkuvasti muuttuva maailmamme on muuttanut myös relevanttiuden lakeja.

Nämä neljä asiaa on otettava huomioon modernissa mediasuunnittelussa, tai olet nopeasti entispäivän brändi.

Odotustalous

Elämme jatkuvasti valveilla olevassa, jatkuvasti yhdistyneessä maailmassa. Tämä maailma on myös osaltaan synnyttänyt odotustalouden eli joukon kuluttajia, joilla on korkeita odotuksia, joita he asettavat jokaiselle tavaralle, palvelulle ja kokemukselleen. Nämä odotukset ovat syntyneet osana aiempia kulutuskokemuksia ja myös siksi, että tietoa vaihtoehdoista on jatkuvasti, helposti ja nopeasti saatavissa. Tyypillisesti erityisesti milleniaalit, eli vuosien 1980-1995 välillä syntyneet, laitetaan tähän rooteliin.

Kun joku uusi tuote tai palvelu nostaa kuluttajien odotuksia, heidän odotuksensa myös muita tuotteita ja palveluita kohtaan muuttuvat. Kuluttajat ovat tottuneet ilmaisiin kuljetuksiin ostaessaan tuotteita verkosta. Kuluttajista 40 % ei jaksa odottaa sivuston latautumista kolmea sekuntia kauempaa.

Kuluttajina olemme siis kärsimättömiä ja vaativia, huikentelevaisia niin, että olemme valmiita hylkäämään ennen rakastamamme brändin jos toinen tarjoaa jotain meille helpommin ja nopeammin. Markkinoijien on jatkuvasti tarjottava kuluttajilleen sopivampia ja personoidumpia ratkaisuja ja kokemuksia.

Kokemukset ovat uutta valuuttaa

Vielä 1980- ja 1990-luvuilla mainos Super Bowlin tauolla tavoitti noin puolet yhdysvaltalaisista. Samoihin aikoihin puolet suomalaisista seurasi Napakymppiä. Nykyään vastaavia (vain yhtä) kansaa yhdistäviä samaan aikaan jaettuja leirinuotimaisia tapahtumia ja elämyksiä on entistä vähemmän.

Harva katsoo enää mainoksia, vaan nauttii viihdesisältöä silloin kuin haluaa ja niin paljon kerrallaan kuin haluaa. Kuluttajat rakentavat oman mediatodellisuutensa yhdistäen esimerkiksi valitsemaansa viihdesisältöä ja sosiaalista mediaa.

Erilaista sisältöä on myös saatavilla enemmän kuin koskaan. Voittaakseen kilpailun kuluttajien huomiosta, markkinoijien on siis luotava merkittäviä kokemuksia. Mitä kokonaisvaltaisempia elämyksiä pystymme luomaan, sitä vahvemmin voimme olla läsnä kuluttajan ostopolulla.

Massamarkkinoinnista hienovaraiseen vaikuttamiseen

Massiivinen näkyvyyden ja useiden mainosnäyttöjen saavuttaminen ei ole itsetarkoitus. Sen sijaan on tärkeää vaikuttaa kohdekuluttajiin hienovaraisesti olemalla relevantisti läsnä heidän ostopolkunsa eri vaiheissa.

On tärkeää ymmärtää ja hyödyntää kuluttajien erilaisia aiesignaaleja. Markkinoijien tulee tavoitella aitoja pitkäaikaisia suhteita kohdekuluttajiensa kanssa. Pitkäaikaisten suhteiden taustalla on kokonaisvaltaisuus ja jatkuvuus. Brändäävää ja tulospohjaista markkinointia ei tule ajatella omissa siiloissaan, vaan ne on nähtävä osana yhtenäistä asiakaskokemusta. 

Datan valjastaminen

Tiedolla johtaminen on ollut suosittu puheenaihe jo useampia vuosia. Harva markkinoija on kuitenkaan onnistunut integroimaan kaiken käytössä olevan datansa ja saanut sen työskentelemään hyväkseen.

Dataa on kuitenkin käytettävissä jokaisella brändillä, esimerkiksi oma sähköpostirekisteri tai verkkosivuilla vierailleet. Perinteinen mediasuunnittelumalli, jossa aloitetaan suurella yleisöllä ja tarkennetaan kohdennusta sen mukaan mikä toimii, ei enää ole riittävän tehokas. Sen sijaan on mielekkäämpää aloittaa jo kiinnostuneesta yleisöstä, joka on tavalla tai toisella osoittanut kiinnostustaan ja lähteä kasvattamaan kohdeyleisöä siitä. Yksinkertaistamalla asioita ja auttamalla kuluttajiamme pääsemme luomaan kohdeyleisön kanssa merkittäviä suhteita.

Hakukonekäyttäytyminen on yksi tehokkaimmista kuluttajien aikeista kertovista työkaluista. Haussa kuluttaja on rehellinen ja kertoo toiveistaan juuri silloin, kun se on hänelle ajankohtaista. Hakudata on esimerkki datasta, jota voidaan hyödyntää tehokkaampaan markkinointiin. iProspectissa hyödynnämme tätä esimerkiksi dataohjatussa sisältömarkkinoinnissa.  

Kuluttajien aikeiden ja kontekstin huomioiminen ovat olennaisia, kun markkinointia halutaan tehdä datalähtöisesti ja aidosti tuloksekkaasti.

Jatkamme mielellämme keskustelua aiheesta, ota yhteyttä jos esimerkiksi oman datan valjastaminen hyötykäyttöön kiinnostaa. Sam Houstonin puheenvuoron aiheesta voit kokonaisuudessaan katsoa täältä.

Relevanssiterveisin,

Reetta Peltola
Head of iProspect Finland

iProspect - Driving Business Performance