Suomalaisten mobiilikäyttö

Mobiili mullisti suomalaisten mediapäivän

Aamun ruuhkabussissa lähes jokainen matkustaja keskittyy älypuhelimeensa. Myös muuten älypuhelimet näkyvät arjessa entistä enemmän, mutta mitä ihmiset tekevät puhelimillaan jatkuvasti?

Tällä hetkellä jo 4/5:stä 15-74-vuotiaista suomalaisista käyttää älypuhelinta. Osuus on kasvanut +16 % vuodesta 2014. Suurin muutos on tapahtunut 65-74-vuotiaiden joukossa ja 57 % heistä käyttääkin älypuhelinta.

Myös internetin käyttö puhelimella on lisääntynyt selvästi. Kun vuonna 2014 suomalaisista käytti internetiä puhelimella päivätasolla puolet, nyt osuus on jo 70 %.

Puhelin tarjoaa tekemistä koko päivän ajan

Internetiä käytetään puhelimella läpi päivän. Käytössä on kuitenkin selviä eroja iän suhteen. Nuoret käyttävät internetiä puhelimella selvästi vanhempia vastaajia innokkaammin: 15-24-vuotiaista jo lähes jokainen käyttää älypuhelinta.

Internetin käyttö puhelimella eroaa siis selvästi perinteisistä medioista kuten televisiosta ja sanomalehdistä. Ne kyllä tavoittavat suomalaisia hyvin, mutta televisio lähinnä illalla ja sanomalehti aamulla. Perinteisistä medioista internetin käyttö puhelimella muistuttaa eniten radiota, joka myös tavoittaa suomalaisia varsin tasaisesti päivän aikana.

Internetin käyttö puhelimella vastaa eri tarpeisiin päivän mittaan. Aamulla ja töihin kulkiessa puhelimesta on kätevä katsoa uutiset tai sosiaalisen median tapahtumat. Päivän aikana puhelin toimii hyvin tiedonhakuvälineenä esimerkiksi ajo-ohjeita tarvittaessa. Illalla puhelimella taas katsotaan mitä päivän aikana on tapahtunut. Puhelimen avulla sosiaalista mediaa on helppo vilkaista vaikkapa television katselun lomassa.

Suomi on sovellusten maa

Puhelin on erityisesti nuorille tärkeä viihdyke. 15-24-vuotiaista 71 % kertoi pitävänsä älypuhelinta tärkeänä viihdykkeenä. Lisäksi nuorista 62 % oli sitä mieltä, että puhelin on tärkeä osa heidän sosiaalista elämäänsä.

Puhelin on myös korvannut toisen teknisen laitteen: 45-54-vuotiaista lähes yhtä moni sanoi käyttävänsä puhelinta kuten kannettavaa tietokonetta.

Puhelinta käytetään yleisesti tiedonhakuun, sosiaaliseen mediaan, kuvien ottamiseen ja karttojen lukuun. Älylaitetta ei juuri kuitenkaan käytetä ostoksiin, vaan muut välineet ovat suositumpia. Vain 6 % teki tyypillisen viikon aikana ostoksia puhelimella.

Älypuhelimeen on myös ladattu enemmän sovelluksia kuin aikaisemmin. Suomalaiset suosivat erityisesti pikaviestisovelluksia, kuten Whatsappia, jo 58 % on ladannut sen puhelimeensa. Pikaviestit ovat Suomessa poikkeuksellisen suosittuja, sillä vuonna 2016 esimerkiksi Irlannissa 33 % ja Iso-Britanniassa 36 % käytti pikaviestisovelluksia.

Muita suosittuja sovellustyyppejä ovat sosiaalinen media, pankkipalvelut, viihdepelit sekä urheilu ja kuntoilu (esimerkkinä SportsTracker). Näitä kaikkia löytyy yhä useammasta puhelimesta. Kanta-asiakaskorttisovellus löytyy jo 21 % suomalaisista ja osuus on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2014.

Kuluttajatutkimuksemme on yksi Suomen laajimpia

CCS (Consumer Connection System) on iProspectin emoyhtiö Dentsu Aegis Networkin laaja kyselytutkimus, jota tehdään tällä hetkellä 64 maassa. Viimeisin Suomen aineisto on kerätty kesällä 2016 ja siinä haastateltiin 5 400 suomalaista.

CCS antaa hyvin yksityiskohtaista ja kattavaa tietoa kuluttajien mediankäytöstä, asenteista ja kiinnostuksen kohteista. Tutkimusdata toimii kohderyhmä- ja mediasuunnittelun pohjana ja antaa iProspectin asiakkaille paremman ymmärryksen potentiaalisista kohderyhmistä.

Lisätietoja CCS:stä saat Tunne kuluttajasi -sivuilta, josta voit myös ladata raportin suomalaisten mobiilikäytöstä.

Jos haluat kuulla lisää suomalaisten mediakulutuksesta, arvoista tai asenteista, voit olla myös suoraan yhteydessä allekirjoittaneeseen maria.riala@dentsuaegis.com

Mobiiliterveisin,

Maria Riala
Insight Lead
Dentsu Aegis Network Oy