Mistä on tulospohjainen markkinointi tehty

Mistä on tulospohjainen markkinointi tehty?

Tulospohjaisen markkinointitoimiston edustajana pääsen usein selittämään, mitä tulospohjainen markkinointi oikeastaan on. Vastaus on helppo. Tulospohjainen markkinointi on liiketoiminnan tuloksia kasvattavaa markkinointia eli toisin sanoen järkevästi tehtyä markkinointia. Mutta mistä osa-alueista se muodostuu?

Tulospohjaisen markkinoinnin resepti on sinänsä yksinkertainen. Tarvitaan ymmärrys markkinoijan liiketoiminnan tavoitteista, johon sekoitetaan dataa, teknologiaa ja analytiikkaa. Näiden pohjalta valmistuvat herkulliset sisältö- ja kanavasuunnitelmat, jotka puolestaan yhdistettyinä kypsyvät tuloksekkaaksi markkinoinniksi.


Luonnollisesti liiketoiminnan tavoitteiden tulee ohjata kaikkea tekemistä – myös markkinointia. Ilman kytköstä yrityksen tavoitteisiin markkinointi on irrallista ja monesti osaoptimointia.

Data, teknologia ja analytiikka muodostavat vankan pohjan tulospohjaisuudelle. Analytiikan avulla tiedämme, mitä olemme tehneet ja miten tekomme vaikuttavat. Ilman seurantaa ja mittaamista emme voisi oppia tekemistämme toimenpiteistä ja parantaa tuloksiamme.

  • Teknologiat toisaalta tehostavat tekemistämme ja toisaalta mahdollistavat täysin uusia ratkaisuja. Ilman teknologiaa meillä ei olisi digitaalista markkinointia. Automatisoimalla markkinointitoimenpiteitä voimme hyödyntää teknologioiden optimointikyvykkyyksiä ja säästää aikaa strategisempaan markkinointiin.
  • Ilman dataa emme tuntisi markkinointimme kohderyhmää, emmekä heidän yksilöllisiä kuluttajapolkujaan. Mikäli meillä ei siis olisi dataa, joutuisimme lähestymään kaikkia samoilla viesteillä samoissa kanavissa, mutta nuo polut tunnistamalla voimme personoida viestintäämme.
  • Dataan perustuen tehdään ratkaisuja niin sisältöihin kuin käytettäviin kanaviin liittyen. Sisällöillä lopulta erotumme ja vakuutamme kohdekuluttajan tai yrityspäättäjän. Jotta näytämme oikeaa sisältöä oikeille henkilöille ostopolun oikeassa vaiheessa, sisällöntuotannon tulee pohjata dataan ja kohderyhmänymmärrykseen.

Dataan perustuva kanavastrategia varmistaa kohdekuluttajien kannalta optimaalisten kanavien käytön ja toisaalta käytettyjen kanavien optimaalisen hyödyntämisen. Sen lisäksi, että näytämme oikeaa sisältöä oikeille henkilöille ostopolun oikeassa vaiheessa datapohjainen kanavastrategia mahdollistaa, että sisältö on saatavilla juuri oikeissa kanavissa.

Liiketoiminnan tavoitteet, data, teknologia, analytiikka, sisältö- ja kanavastrategia yhdistämällä tulospohjainen markkinointi on parhaimmillaan oikea-aikaista ja merkityksellistä vuoropuhelua kohdekuluttajan tai yrityspäättäjän kanssa, joka realisoituu liiketoiminnan tuloksiksi.

  

Tuloshakuisin terveisin,

Reetta Peltola
Head of iProspect Finland

iProspect - Driving Business Performance

Mikäli haluat keskustella aiheesta, ota yhteyttä!