Konversio-optimointi

Mikä ihmeen CRO

Nykypäivänä teknologia mahdollistaa uusien innovatiivisten toteutusten kokeilemista ja palvelumuotoilusta sekä optimoinnista on tullut entistä tärkeämpiä ottaa huomioon, kun kehitetään palveluita tai tuotteita.

Konversio-optimointia (CRO), jonka tarkoitus on parantaa mitattavia tavoitteita, voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun halutaan tuottaa enemmän ostoja tai kerätä liidejä digitaalisissa palveluissa. Sama periaate on myös sovellettavissa arkielämään, kun vaikkapa halutaan vähentää jonotusaikoja kaupassa tai nopeuttaa bussilipun ostamista.

Miksi CRO?

Moni markkinoija investoi palvelun tai tuotteen mainostamiseen tavoitteena ohjata liikennettä nettisivustolleen. Kuitenkin se, mikä loppukädessä eniten yleensä vaikuttaa liiketoiminnallisiin tuloksiin, on miten kyseinen sivusto konvertoi ja toimii. Siitä syystä CRO:n asiakaspolun ymmärtäminen ja optimointi käytettävyyden kautta toimivat myös hyvinä ensimmäisinä askeleina onnistumiseen sekä tulosten parantamiseen.

En tietenkään sano, ettei markkinointi-investoinneista ole hyötyä. Enemminkin muistutan siitä, että monesti isoin liiketoiminnan ongelma voi piillä itse palvelun tai tuotteen toimivuudessa eikä välttämättä eri mainoskanavissa tai -muodoissa.

Miten CRO?

Konversio-optimoinnin projektia kannattaa lähestyä kuluttajan ymmärtämisellä ja ongelmien löytämisellä. Oppeja voi löytää muun muassa sivuston heuristisen analyysin avulla, lämpökartoilla tai käyttäjähaastatteluiden muodossa. Muun muassa näiden oppien avulla voidaan sitten luoda hypoteesit, jotka selkeyttävät mitä halutaan testata ja minkä takia.

A/B-testauksella voidaan hypoteesien kautta testata eri ratkaisuja, jotka yrittävät parantaa kriittisimmät kuluttajaongelmat sekä mitata niiden toimivuutta. Tavallisessa A/B-testissä kokeillaan kaksi eri toteutusta (A-ja B-versio): esimerkiksi kahta eri tekstiä nettisivustolla. Testin perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä, suunnitella seuraavia testejä ja viedä taas testien kautta toimiviksi todettuja asioita tuotantoon eli nettisivustolle pysyvämpään käyttöön.

iProspect on saanut asiakkaiden myyntiä kasvamaan roimasti näillä toimenpiteillä. Panostamme myös omaan CRO-toimintaamme entistä enemmän tulevaisuudessa niin, että pystymme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme alan viimeisintä tietoa, osaamista ja parempia tuloksia.

Mikäli kiinnostuit konversio-optimoinnista tai haluat tietää enemmän, ota reippaasti yhteyttä!

 

Konversio-terveisin,

Thomas Djupsjö
CRO Director

iProspect - Driving Business Performance